Hỗ trợ Trường Thực hành Hỗ trợ Trường Thực hành
Bản in

Thiết bị đã cấp cho các Trường Thực hành Tiểu học


THIẾT BỊ ĐÃ CẤP CHO CÁC TRƯỜNG THỰC HÀNH TIỂU HỌC
Từ tháng 4/2005 đến tháng 9/2009
 
TTTỉnhMáy chiếu qua đầu + Màn hìnhĐèn máy chiếu qua đầuMáy chiếu qua đầu + Màn hình (Cấp lần 2)Máy Photo (12/07)Máy tính  (12/07)UPS (12/07)Máy in (12/07)TV (Cấp lần 1) Đầu DVD (Cấp lần 1)TV ( Cấp lần 2)Đầu DVD (Cấp lần 2)FlipchartThiết bị dạy học Nội thất cho Thư viện Thân thiện 12/2008Sách cho TVTTMáy tính (6/09)UPS (6/09)Máy in (6/09)Máy tính xách tayMáy chiếu đa năng + Màn chiếuMáy quay Camera
1BẮC KẠN121122122112   221121
2CAO BẰNG12112211122    221121
3ĐIỆN BIÊN 12112211111  xx221121
4HÀ GIANG12112211122  xx221121
5HÒA BÌNH121122122113   221121
6LAI CHÂU12112212222 x  221121
7LẠNG SƠN12112211122    221121
8LÀO CAI12112211122  xx221121
9PHÚ THỌ12112212211    221121
10QUẢNG NINH12112212211    221121
11SƠN LA12112211122    221121
12THÁI NGUYÊN 12112212211  xx221121
13TUYÊN QUANG12112211122    221121
14YÊN BÁI12112212211    221121
Tổng số14281414282814212121215   282814142814