Mục tiêu và quy trình biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục dành cho địa phương

Mục tiêu cụ thể là hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục tiểu học, THCS, chương trình đào tạo giáo viên tiểu học, THCS cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL giáo dục của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

 

 


Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong chương trình đào tạo giáo viên CĐSP và chương trình giáo dục phổ thông có một phần thời gian dành cho nội dung giáo dục các vấn đề của địa phương như: Lịch sử địa phương, Địa lý địa phương, Văn học, văn hoá địa phương... Nhằm giáo dục học sinh có hiểu biết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đặc điểm văn hoá truyền thống nơi các em đang sinh sống. Trên cơ sở đó giáo dục tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển truyền thống văn hoá địa phương. Phần nội dung này Bộ GD&ĐT giao cho các địa phương tự biên soạn.

Kết quả khảo sát ban đầu vào cuối năm 2005 cho thấy hầu hết các tỉnh đang gặp khó khăn trong việc triển khai dạy học phần giáo dục địa phương. Nguyên nhân cơ bản là do thiếu tài liệu/giáo trình. Một vài tỉnh tổ chức biên soạn dưới dạng cung cấp thông tin nhưng chưa đầy đủ và chưa đưa vào thực hiện một cách chính thức.

Do không có tài liệu, không có định hướng chung nên mỗi giáo viên dạy theo một cách, tuỳ thuộc vào khả năng của từng giáo viên và các tài liệu mà họ sưu tầm được. Một số trường hợp giáo viên sử dụng số tiết học này để dạy các nội dung giáo dục khác.

bstl1
 

Theo khuôn khổ nội dung hoạt động, dự án chỉ đầu tư hỗ trợ biên soạn giáo trình phần dành cho địa phương trong chương trình đào tạo giáo viên TH và THCS, nhưng để đáp ứng nhu cầu và giúp cho 14 tỉnh tháo gỡ những khó khăn trên, Dự án đã đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép triển khai  Biên soạn tài liệu/giáo trình phần dành cho địa phương bao gồm cả chương trình CĐSP và CT giáo dục TH, THCS.

Mục tiêu chung

Hỗ trợ biên soạn giáo trình/tài liệu phần dành cho địa phương phù hợp với đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh thực tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Mục tiêu cụ thể

 • Hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực biên soạn giáo trình/tài liệu phần dành cho địa phương cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL giáo dục của 14 tỉnh theo hướng đổi mới.
 • Tổ chức biên soạn, in ấn phát hành giáo trình/tài liệu phục vụ cho việc dạy học.

Quy trình biên soạn:

bstl3
 
bstl2
 
 • Các địa phương lựa chọn tác giả biên soạn ;
 • Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực biên soạn theo hướng đổi mới ;
 • Tác giả xây dựng đề cương tài liệu/ giáo trình ;
 • Thẩm định đề cương / giáo trình tài liệu ;
 • Tác giả biên soạn bản thảo 1 ;
 • Thẩm định bản thảo 1 ;
 • Tổ chức dạy thí điểm vòng 1 tại các trường thực hành sư phạm ;
 • Góp ý chỉnh sửa tài liệu ;
 • Tổ chức dạy thí điểm vòng 2 mở rộng trên các địa bàn khác nhau trong tỉnh ;
 • Chỉnh sửa tài liệu/ giáo trình ;
 • Thẩm định lần cuối ;
 • Biên tập, in ấn phát hành.