Tài liệu phần dành cho địa phương: Gấp rút chỉnh sửa và hoàn thiện

Sau gần hai năm triển khai, hoạt động biên soạn tài liệu phần dành cho địa phương trong khuôn khổ Dự án Việt – Bỉ đã góp phần nâng cao năng lực biên soạn cho giảng viên, giáo viên 14 tỉnh miền núi phía Bắc và cung cấp giáo trình/tài liệu cho chương trình giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và các trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên TH, THCS.


 

Tập huấn 3 Phương pháp Dạy và Học tích cực mới cấp THCS 11-18.05.2007 

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: TẬP HUẤN DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC

CẤP

: TRUNG HỌC CƠ SỞ

THỜI GIAN: 8 Ngày ( 11/05 - 18/05/2007)

NỘI DUNG

:

NGÀY 1

1.    Học theo Hợp đồng, theo góc và theo dự án (giới thiệu chung)

2.    Hồ sơ học tập

3.    8 Nhiệm vụ

4.    Cảm giác thoải mái, sự tham gia và học sâu

 

NGÀY 2

1.    Học theo hợp đồng

2.    5 nhân tố thức đẩy dạy và học tích cực

3.    Một số bài tập trải nghiệm

 

NGÀY 3

1.    Các nhiệm vụ mang tính hợp tác

2.    Các nhiệm vụ trong nhóm

3.    Khăn phủ bàn

 

NGÀY 4+5

1.    Bài  tập thực hành Học theo Hợp đồng và Học theo góc

2.  Các mẫu đánh giá

 

NGÀY 6

1.    Học theo Dự án (Power point)

2.    Học theo Dự án: Bối cảnh

3.    Ba bước tiến hành

 

NGÀY 7

1.    Áp dụng Học theo dự án tại Bắc Hà, Lào Cai

2.    Sản phẩm của Ngày 6

 

NGÀY 8

             Công việc cần làm sau tập huấn

 

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 

 

Tập huấn biên soạn giáo trình/tài liệu phần dành cho địa phương 

Tháng 6-7/2007 Dự án đã tuyển chọn một chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực biên soạn tài liệu/giáo trình cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.