Bản in

Tài liệu phần dành cho địa phương: Gấp rút chỉnh sửa và hoàn thiện

Sau gần hai năm triển khai, hoạt động biên soạn tài liệu phần dành cho địa phương trong khuôn khổ Dự án Việt – Bỉ đã góp phần nâng cao năng lực biên soạn cho giảng viên, giáo viên 14 tỉnh miền núi phía Bắc và cung cấp giáo trình/tài liệu cho chương trình giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và các trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên TH, THCS.


Tính đến tháng 2/2009, 81 bản thảo giáo trình/tài liệu (GT/TL) phần dành cho địa phương triển khai biên soạn tại 13 tỉnh với 5 môn học (Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Âm nhạc, Đạo đức) đã được Hội đồng thẩm định trung ương và Ban quản lí Dự án phê duyệt. Các GT/TL nêu trên được biên soạn tuân theo một quy trình chặt chẽ bắt đầu từ việc tập huấn nâng cao năng lực biên soạn cho các giảng viên, giáo viên (2007) do chuyên gia quốc tế tập huấn. Ngoài 200 giáo viên là tác giả biên soạn, học viên của khoá tập huấn còn có cán bộ các Sở GD&ĐT, Phòng GD và chuyên gia trong nước với mục đích nâng cao nhận thức và năng lực thẩm định GT/TL.
Trong năm 2008 - 2009, các đề cương sau biên soạn và bản thảo đã được thẩm định nhiều lần tại địa phương và trung ương để đảm bảo sự phù hợp về cách thức và nội dung biên soạn. Đặc biệt, việc thẩm định tại địa phương, ngoài đại diện của Sở GD&ĐT, trường CĐSP, còn có sự tham gia của đại diện Sở văn hoá thông tin, Hội văn học nghệ thuật và Ban Tuyên giáo tỉnh. Do vậy, các GT/TL thu nhận những ý kiến góp ý đa chiều, đảm bảo sự phù hợp về mặt nội dung giáo dục phần dành cho địa phương.
Để đảm bảo tài liệu/giáo trình biên soạn phù hợp với điều kiện dạy học thực tế tại địa phương, Dự án đã tiến hành dạy thử nghiệm vòng 1 (tại 01 trường thuộc Dự án) trong thời gian tháng 2 - 5/2009 và vòng 2 (tại 01 trường thuộc Dự án và 01 trường ngoài Dự án) trong thời gian tháng 8 - 9/2009 đối với các tài liệu TH & THCS. Việc dạy thử nghiệm giáo trình được tiến hành tại các trường CĐSP từ tháng 2 - 9/2009.
Theo yêu cầu của Dự án, GT/TL được dạy thử nghiệm đầy đủ số tiết và có sự tham gia góp ý của lãnh đạo phụ trách chuyên môn, tổ trưởng tổ bộ môn và các giáo viên bộ môn. Ngoài ra, Dự án còn cử các chuyên gia giám sát, hỗ trợ việc dạy học thử nghiệm vòng 1 và vòng 2 tại 13 tỉnh (riêng tỉnh Lai Châu không biên soạn vì trường Cao đẳng Cộng đồng thành lập muộn).
Kết quả dự giờ, góp ý của các cán bộ, giảng viên và giáo viên ở địa phương cũng như của chuyên gia trung ương đều khẳng định phần lớn các tiết dạy thử nghiệm có chất lượng tốt, đạt được các mục tiêu sư phạm, phù hợp về nội dung, phương pháp, thời lượng và điều kiện dạy học tại địa phương, đáp ứng yêu cầu dạy học phần dành cho địa phương.
Trong thời gian tới, các tỉnh sẽ gấp rút hoàn thành dạy thử nghiệm và gửi bản thảo GT/TL về văn phòng Dự án để thẩm định lần cuối trước khi biên tập, in ấn (tháng 1/2010). Các địa phương cũng tích cực thực hiện việc quay băng hình bài dạy phần dành cho địa phương như một phần minh hoạ thiết thực cho các GT/TL.

Ảnh: Lãnh đạo và cán bộ Dự án cùng các chuyên gia giám sát tại tỉnh Lạng Sơn (tháng 4/2009)