Bản in

Tập huấn 3 Phương pháp Dạy và Học tích cực mới cấp Tiểu học 11-18.05.2007

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: TẬP HUẤN DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC
CẤP: TIỂU HỌC

THỜI GIAN:
8 Ngày ( 11/05 - 18/05/2007)

NỘI DUNG
:
NGÀY 1
- Học theo Hợp đồng, theo góc và theo dự án (giới thiệu chung)
- Hồ sơ học tập
- 8 Nhiệm vụ
- Cảm giác thoải mái, sự tham gia và học sâu

NGÀY 2
1.    Học theo hợp đồng
2.    5 nhân tố thức đẩy dạy và học tích cực
3.    Một số bài tập trải nghiệm
·    Làm phong phú các bài tập sử dụng trong quá trình dạy học: các bài tập môn Toán
·    Bài tập bốc thăm dùng cho góc đọc (thư viện)
·    Các phương pháp hợp tác
·    Bức tường viết chữ
·    Mẫu Hợp đồng

NGÀY 3
1.    Các nhiệm vụ mang tính hợp tác
2.    Các nhiệm vụ trong nhóm
3.    Khăn phủ bàn
4.    Một số ví dụ về học theo hợp đồng

NGÀY 4+5
1.    Bài  tập thực hành Học theo Hợp đồng và Học theo góc
2.  Các mẫu đánh giá

NGÀY 6
1.    Học theo Dự án (Power point)
2.    Học theo Dự án: Bối cảnh
3.    Ba bước tiến hành

NGÀY 7

1.    Áp dụng Học theo dự án tại Bắc Hà, Lào Cai
2.    Vòng tròn chia sẻ
3.    Câu hỏi cuốn hút

NGÀY 8
        Công việc cần làm sau tập huấn

 

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 

 


Lịch chi tiết:

 

Ngày thứ nhất (11/5/2007)


Ngày

Ni dung

Hot đng ca ging viên

Hot đng ca hc viên

Tài liu, đ dùng

Sn phm

Ngày 1

Gii thiu
Xem xét chất lượng từ góc độ của trẻ em
Nhận xét về chuyến thăm các trường
Chương trình hội nghị, mục tiêu và các khái niệm chung

Bài giảng & PowerPoint
Giới thiệu về Đánh giá

Kiểm tra đầu;
Đặt ra các mục tiêu của bản thân

Bài kiểm tra
Bài tập đánh giá

Bài kiểm tra

Kinh nghim
Học tập theo hợp đồng

Làm hợp đồng với các học viên
Giới thiệu chu trình học tập KOLB
Tương tác với học viên

Thực tập việc làm hợp đồng
Suy ngẫm

Hợp đồng
Các bài tập

 

 

Suy ngm
Những vấn đề chính của học tập theo hợp đồng
Vì sao gọi là Dạy và Học Tích cực?

Thảo luận
Tương tác với học viên

Suy ngẫm và thảo luận

 

 

Khái nim chung
Giới thiệu khái niệm Dạy và Học Tích cực

 1. Sự thoải mái và sự tham gia của học sinh là các chỉ số chất lượng
 2. Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm
 3. Dạy học kiến tạo
 4. Bình đẳng trong giáo dục

Bài giảng: Giới thiệu khái niệm Dạy và Học Tích cực (ATL) - học tập ở cấp độ sâu - xếp loại Sự thoải mái và Tham gia của học sinh (khái niệm chung)
Tóm tắt

Thảo luận

Thực hành việc xếp loại  ‘Sự thoải mái, tham gia và hoạt động tâm lý/tinh thần

Bài tập
Bài trình bày PowerPoint
Băng video

 

Áp dng
Đưa lý thuyết vào thực hành
Các phương pháp học tập có sự hợp tác: Vì sao? Thế nào?

Giới thiệu phương pháp placemat
Thảo luận/Tương tác
Bài giảng

Thực hành

Placemat (bài tập thực hiện thông qua hợp tác)
Bài trình bày PowerPoint

Placemat

Kết thúc Ngày 1

Giới thiệu Hồ sơ học tập  và Nhật ký học viên

Suy ngẫm và thảo luận

Bài trình bày PowerPoint

Hồ sơ học tập/Nhật ký học viên


 

 

 

Ngày thứ hai (12/5/2007)

Ngày

Ni dung

Hot đng ca ging viên

Hot đng ca hc viên

Tài liu, đ dùng

Sn phm

Ngày 2

Kinh nghim
Các tiêu chí của bài tập tốt
Ví dụ về các bài tập tốt
Tự  chữa bài tập của mình

Giới thiệu bài tập & tài liệu

Nghiên cứu các ví dụ về các nhiệm vụ và bài tập của học sinh
Thảo luận

Bài giảng và bài tập
Ảnh

 

Suy ngm
Các thành tố chính của bài tập có nội dung phong phú và gây thách thức cho học sinh

 1. Các tiêu chí của bài tập tốt
 2. Các loại bài tập khác nhau
 3. Sự phân hoá trong các bài tập
 4. Cách làm cho bài phong phú

Bài giảng
Thảo luận

 

Bài giảng PowerPoint
Ví dụ về các bài tập tốt
Băng video

 

Áp dng 1
Tạo ra các phương tiện bổ trợ/đồ dùng học tập cho học  theo hợp đồng (HTHĐ) và học theo góc (HTG)

Hướng dẫn
Các nhóm làm việc

Áp dụng
Trình bày

Bài giảng và bài tập
Ảnh

Phương tiện bổ trợ

Khái nim chung
Tăng cường sự tham gia của học sinh
Năm yếu tố để tăng cường sự tham gia

Bài giảng
Thảo luận

Thảo luận

Bài giảng PowerPoint
Băng video

 

Áp dng 2
Các môn học và chủ đề trong chương trình giảng dạy của Việt Nam

 1. Làm cách nào để sử dụng các tài liệu của Việt Nam/địa phương?
 2. Làm cách nào để tận dụng những điều kiện sẵn có tại địa phương?

 

Áp dụng
Xây dựng một bản hợp đồng nhỏ ban đầu

 

Dự thảo ban đầu của hợp đồng

 Kết thúc ngày 2

Khởi xướng việc suy ngẫm

Suy ngẫm

 

Hồ sơ học tập/nhật ký


 

 

Ngày thứ ba (13/5/2007)

Ngày 3

Vic t chc hc tp theo hp đng và hc tp theo góc
Bối cảnh phụ trợ
Tổ chức các nhóm và các hoạt động tự do
Các phong cách giảng dạy
Đánh giá với học sinh (thời gian vòng tròn)

Bài giảng

Các phương pháp Dạy và Học Tích cực

Băng video
Bài giảng PowerPoint

 

Đánh giá chu trình với học sinh
Các kỹ thuật suy ngẫm khác nhau
Thời gian vòng tròn

 

 

Bài giảng PowerPoint

 

Vai trò ca giáo viên trong hc tp theo hp đng
Tổ chức việc trợ giúp để người học làm việc độc lập

Bài giảng
Thảo luận

Thảo luận

Bài giảng PowerPoint
Băng video

 

Bài tp cho ngày 4

Giới thiệu bài tập lớn và sáng tạo cho học viên (nhóm 6 học viên)

 

 

 

 Kết thúc ngày 3

Khởi xướng việc suy ngẫm

Suy ngẫm

 

Hồ sơ học tập / nhật ký

 

 

Ngày thứ tư (14/5/2007)

Ngày

Ni dung

Hot đng ca ging viên

Hot đng ca hc viên

Tài liu, đ dùng

Sn phm

Ngày 4

Bài tp cho hc viên
Bài tập phục vụ cho việc học tập theo hợp đồng và học tập theo nhóm

Giảng viên nghỉ

Áp dụng

 

Kế hoạch tổ chức việc học tập theo hợp đồng và học tập theo góc trong trường của mình

 Kết thúc ngày 4

 

Suy ngẫm

 

Hồ sơ học tập/nhật ký


 

Ngày thứ năm (15/5/2007)

Ngày 5

Làm vic theo nhóm nh

Nhắc việc: các tiêu chí cho  bài tập có nội dung phong phú

Thảo luận các dự  thảo kế hoạch trong nhóm
Thảo luận để hoàn thiện các dự  thảo này

 

 

Trình bày

 

Trình bày cho toàn lớp tập huấn
Trình bày các điểm mạnh và điểm yếu của các dự thảo kế hoạch HTHĐ & HTG.

 

 

Suy ngẫm/kết luận

Nhận xét chung

 

 

 

Khái nim chung
Các thành tố của môi trường học tập hiệu quả

Bài giảng

Các phương pháp tương tác

Bài giảng PowerPoint

 

Kết thúc ngày 5

Khởi xướng việc suy ngẫm

Suy ngẫm

 

Hồ sơ học tập/nhật ký

 

Ngày thứ sáu (16/5/2007)

Ngày 6

Kinh nghim
Học theo dự  án (HTDA)

 1. Giới thiệu
 2. Thông tin thiết thực
 3. Các giai đoạn trong học theo dự án
 4. Các khó khăn và cơ hội

Bài giảng
Bài tập/áp dụng
Tương tác & thảo luận

Trải nghiệm việc học theo dự án
Suy ngẫm

Băng video
Bài giảng PowerPoint
Các ví dụ tốt

 

Suy ngm
Những vấn đề của việc học theo nhóm (HTN)

Thảo luận
Tương tác với học viên

Suy ngẫm
Thảo luận

 

 

Khái nim chung
Chu trình học Kolb
Bối cảnh – quá trình – hiệu quả

Bài giảng
Tóm tắt

Thảo luận

Bài tập
Bài giảng PowerPoint

 

Áp dng
Kết nối lý thuyết với thực hành
Cách học và nhu cầu của học sinh mình

Thảo luận/ tương tác
Bài giảng

Áp dụng

Bài tập
Bài giảng PowerPoint

 

 Kết thúc ngày 6

Khởi xướng việc suy ngẫm

Suy ngẫm

 

Hồ sơ học tập/nhật ký


 

Ngày thứ bảy (17/5/2007)

Ngày

Ni dung

Hot đng ca ging viên

Hot đng ca hc viên

Tài liu, đ dùng

Sn phm

Ngày 7

Hc theo d án (HTDA)
Bài tập thực hành (làm việc theo nhóm)

Giới thiệu

Áp dụng

Bài tập
Bài giảng PowerPoint

Dự thảo dự án

Suy ngm
Các thành tố của một vấn đề/đề tài phong phú và gây thách thức cho học sinh
Tìm các tiêu chí
Đánh giá các năng lực:

 1. Các công cụ đánh giá mới
 2. Tự đánh giá
 3. Đánh giá đồng đẳng
 4. Cùng đánh giá
 5. Hồ sơ học tập

Thảo luận/Tương tác
Bài giảng

Trình bày

 

 

Tương tác/thảo luận

Bài tập
Bài giảng PowerPoint

 

Khái nim chung
Tạo cơ hội bình đẳng cho t ất cả học sinh đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số

Thảo luận/Tương tác
Bài giảng

Suy ngẫm
Thảo luận

Bài tập
Bài giảng PowerPoint

 

Áp dng
Kết nối lý thuyết với thực hành
Tích hợp phương pháp học theo dự án vào chương trình học tập ở VN như thế nào?

Thảo luận/Tương tác
Bài giảng

Áp dụng

Bài tập
Bài giảng PowerPoint

 

 Kết thúc ngày 7

Khởi xướng việc suy ngẫm

Suy ngẫm

 

Hồ sơ học tập/nhật ký

Ngày thứ tám (18/5/2007)

Ngày 8

Các chiến lược thực hiện

Thảo luận/Tương tác
Bài giảng

Suy ngẫm

Bài tập
Bài giảng PowerPoint

 

Áp dng
Lập một kế hoạch thực hiện/kế hoạch hành động:

 1. Làm thế nào để thu hút sự tham gia của tất cả học sinh?
 2. Làm thế nào để áp dụng vào thực tiễn của địa phương?

 

Suy ngẫm
Thảo luận
Áp dụng

 

 

Kết thúc ngày 8
Kết luận hồ sơ học tập
Đánh giá

Đánh giá quá trình và hiệu quả

Suy ngẫm

Phiếu trắc nghiệm cuối

Hồ sơ học tập /nhật ký

Tóm tắt và các kết luận cuối cùng:

 1. Đặt ra các ưu tiên
 2. Kế hoạch hành động

Tương tác

Suy ngẫm
Thảo luận

Bài giảng PowerPoint