Bản in

Tập huấn biên soạn giáo trình/tài liệu phần dành cho địa phương

Tháng 6-7/2007 Dự án đã tuyển chọn một chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực biên soạn tài liệu/giáo trình cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

 

 


 
bstl1
 
Ảnh 1. Bà Nguyễn Lăng Bình - GĐ DA khai mạc lớp tập huấn
  
Ảnh 2.  ông Jason Pennells đang hướng dẫn cách biên soạn tài liêu/giáo trình
 
Ảnh 2. ông Jason Pennells hướng dẫn cách biên soạn tài liệu/giáo trình
  
Ảnh 3. Học viên các môn đang xác định nội dung biên soạn phần ĐP
 
Ảnh 3. Học viên xác định nội dung biên soạn
  
Ảnh 4. Thực hành xây dựng đề cương tài liệu
 
Ảnh 4. Thực hành xây dựng đề cương tài liệu
  
Ảnh 5. Thực hành xây dựng kế hoạch biên soạn tài liệu các môn học
 
Ảnh 5. Thực hành xây dựng kế hoạch biên soạn tài liệu

Kết quả Khảo sát ban đầu cho thấy, Các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức biên soạn tài liệu/giáo trình phần dành cho địa phương. Trong đó, khó khăn cơ bản là năng lực biên soạn vì các giảng viên, giáo viên, CBQL địa phương là những người thực hiện chương trình, tài liệu giảng dạy do Bộ GD&ĐT cung cấp. Do đó, việc tự biên soạn TL/GT thực sự là điều hết sức khó khăn đối với họ.


Từ thực tế trên, tháng 6-7/2007, Dự án đã tuyển chọn một chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm tập huấn về kĩ thuật biên soạn TL/GT theo hướng đổi mới. Ba lớp tập huấn cho 200 tác giả là các giảng viên sư phạm, giáo viên tiểu học,THCS, DTNT, cán bộ quản lí của 14 tỉnh và chuyên gia các môn học liên quan đã được thực hiện.


Mục tiêu của khoá tập huấn:

 

Xây dựng năng lực về kĩ thuật và quy trình biên soạn TL/GT theo hướng đổi mới cho chuyên gia và các tác giả thuộc các môn học Lịch sử, Địa lý, Đạo đức, Âm nhạc, Ngữ văn ở các cấp tiểu học, THCS và CĐSP


Nội dung tập huấn

-Xác định mục tiêu TL/GT cần biên soạn, kĩ thuật, quy trình biên soạn;
-Thực hành xây dựng cấu trúc TL/GT, đề cương biên soạn,
-Lập kế hoạch biên soạn TL/GT ở địa phương.


Thành phần tham gia tập huấn
Giảng viên:

Ông Jason Pennells – chuyên gia giáo dục từ Trung tâm giáo dục Cambridge Vương quốc Anh với sự hỗ trợ của hai chuyên gia trong nước là TS. Bùi Phương Nga và TS. Nguyễn Tuyết Nga.

Học viên:
Bao gồm cán bộ Sở GD & ĐT, cán bộ phòng GD, giảng viên CĐSP, giáo viên tiểu học, THCS, giáo viên trường DTNT thuộc các trường tham gia dự án và một số chuyên gia trong nước đến từ Bộ GD&ĐT, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và trường ĐHSP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội.


Kết quả

Các tác giả là giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý của 13 tỉnh lần đầu tiên tham gia biên soạnTL/GT bước đầu không tránh khỏi khó khăn, lo lắng. Qua khoá tập huấn, họ như được tiếp thêm sức mạnh, giúp họ có đủ tự tin để đảm nhận công việc khó khăn này. Họ không chỉ nắm được kĩ thuật, quy trình biên soạn theo hướng đổi mới mà còn được cập nhật, mở rộng, nâng cao nhận thức về D&HTC.

Các cán bộ quản lí sở GD&ĐT, phòng giáo dục và trường CĐSP cũng đã xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc triển khai biên soạn TL/GT và tổ chức thực hiện dạy học phần dành cho địa phương trong chương trình giáo dục hiện hành.

 

( Nội dung chi tiết của khóa tập huấn ở mục Tài nguyên/Trung tâm nguồn/02_Biên soạn GT/TL phần cho địa phương hoặc truy cập trực tiếp TẠI ÐÂY)