Khảo sát tìm hiểu thực trạng

Để xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang tính phù hợp, hiệu quả, thiết thực và bền vững, Dự án đã tiến hành khảo sát cơ bản tại 14 tỉnh miền núi phía Bắc về các nội dung liên quan. Trong đó nội dung cơ bản tập trung vào đổi mới PPDH theo hướng dạy và học tích cực.

 


1. Mục tiêu khảo sát:

 
Dự giờ tại trường THSP tiểu học
Dự giờ tại trường THSP tiểu học
 
Đòan khảo sát làm việc với Ban giám hiệu và các phòng ban nhà trường
Đòan khảo sát làm việc với Ban giám hiệu và các phòng ban nhà trường
 
phỏng vấn học sinh
Phỏng vấn học sinh

Thu thập số liệu, thông tin chính xác, cụ thể về thực tế đổi mới PPDH và nhu cầu bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kĩ năng áp dụng D&HTC trong các môn học tại các trường CĐSP và các trường thực hành sư phạm của 14 tỉnh tham gia dự án.


2. Nội dung khảo sát

- Nhận thức về đổi mới PPDH theo hướng D&HTC
- Kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC
- Cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị dạy học
- Nhu cầu bồi dưỡng về D&HTC


3. Đối tượng khảo sát
:

Sở GD&ĐT
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT
- Cán bộ phụ trách chuyên môn các cấp học: Tiểu học, THCS, Giáo dục chuyên nghiệp.

Trường CĐSP - Ban giám hiệu trường CĐSP
- Giảng viên sư phạm
- Sinh viên SP

Trường thực hành sư phạm
- Ban giám hiệu các trường thực hành sư phạm: tiểu học, THCS, DTNT
- Giáo viên các môn học
- Học sinh các cấp: tiểu học, THCS, DTNT


4. Phương pháp khảo sát
:

 • Khảo sát qua phiếu hỏi, bảng biểu thống kê
 • Trao đổi phỏng vấn trực tiếp
 • Quan sát giờ dạy, quan sát cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
 • Phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo


5. Lực lượng tham gia khảo sát

 • Cán bộ Dự án
 • Các chuyên gia tư vấn của Dự án
 • Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học
 • Cán bộ nghiên cứu Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục
 • Cán bộ trường Đại học sư phạm Hà Nội I
 • Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hà Tây.


6. Kết quả
:
Bảng 1. Thống kê số người trả lời phiếu hỏi

Đối tượng

Sở GD&ĐT

CĐ &ĐH

Tiểu học

THCS

 DTNT

Tổng

Tỉ lệ %

CBQL

56

35

33

33

30

187

7,1

GV, giảng viên

 

820

326

498

207

1851

70,5

HS, SV

 

588

 

 

 

588

22,4

Tổng

56

1443

359

531

237

2626

100


Bảng 2
. Thống kê số người trả lời phỏng vấn

Đối tượng

Sở GD&ĐT

CĐ &ĐH

Tiểu học

THCS

DTNT

Tổng

Tỉ lệ %

CBQL

67

50

25

28

30

200

7,6

GV, giảng viên

 

222

151

246

193

812

31,0

HS, SV

 

386

388

423

417

1614

61,4

Tổng

67

658

564

697

640

2626

100


Kết quả cụ thể
:
Sở GD&ĐT

 
Hội nghị sơ kết khảo sát
Hội nghị sơ kết khảo sát
 
Hội nghị tổng kết khảo sát
Hội nghị tổng kết khảo sát
 
Hội nghị tổng kết khảo sát
Hội nghị tổng kết khảo sát

Lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ĐMPDH. Thực tế còn nhiều khó khăn về điều kiện triển khai và chưa có biện pháp cụ thể để chỉ đạo, khuyến khích, thúc đẩy, giám sát và đánh giá việc thực hiện ĐMPPDH tại địa phương.

Trường CĐSP

Ban giám hiệu các trường sư phạm đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐMPPDH nhưng chưa có các biện pháp cụ thể để chỉ đạo giảng viên thực hiện như: chưa đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bắt buộc hoặc động viên khích lệ giảng viên ĐMPPDH. Do đó hiện tượng dạy học thụ động “đọc - chép” vẫn còn phổ biến trong các trường sư phạm chưa tham gia dự án Việt -Bỉ pha 1, mặc dù SV có đủ giáo trình và tài liệu học tập.
Các trường sư phạm đã tham gia dự án Việt -BỈ pha 1, giảng viên cốt cán vẫn duy trì tốt việc áp dụng D&HTC, có nhiều giờ dạy được đánh giá tốt, bên cạnh đó một số giảng viên vẫn dạy theo phương pháp thuyết trình là chủ yếu.


Trường thực hành sư phạm

Các trường tiểu học và THCS, DTNT đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt là các trường đã tham gia Dự án Việt- Bỉ pha 1 vẫn phát huy vai trò tiên phong trong ĐMPPDH và trở thành trung tâm bồi dưỡng giáo viên của tỉnh như: trường tiểu học Vĩnh Trại, Lạng Sơn, trường Tiểu học Chiềng Sinh, Sơn La… Tuy vậy, ở các trường thực hành của 7 tỉnh mới giáo viên còn lúng túng, tổ chức các hoạt động dạy học còn mang tính hình thức.


Nguyên nhân
:
Đa số giáo viên chưa có nhận thức đầy đủ về bản chất của D&HTC ( Vì sao phải đổi mới PPDH?; DHTC là gì?; Làm thế nào để đổi mới PPDH ?). Nhiều giáo viên nhận thức mơ hồ, phiến diện, có người hiểu đổi mới PPDH là phải đặt nhiều câu hỏi trong một giờ học, người khác thì cho rằng ĐMPPDH là phải tổ chức nhiều hoạt động nhóm hoặc phải có nhiều thiết bị dạy học hiện đại…Từ nhận thức sai lệch dẫn đến các giờ học mang tính hình thức, kém hiệu quả và họ cho rằng nguyên nhân của sự thất bại đó là do chương trình quá tải, không đủ điều kiện để thực hiện ĐMPPDH… Vì vậy dẫn đến PPDH thụ động ” đọc – chép “ vẫn là phổ biến.
Đồ dùng thiết bị dạy học tối thiểu được trang bị khá đầy đủ nhưng phần lớn được lưu giữ trong một nhà kho, khó tìm và khó lấy dẫn đến giáo viên ngại sử dụng. Vì vậy hiện tượng “Dạy chay” vẫn là phổ biến …


Giải pháp

 • Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên về đổi mới PPDH. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào nhận thức về bản chất của D&HTC và chú trọng đến việc hình thành kĩ năng áp dụng D&HTC.
 • Tăng cường công tác quản lí chỉ đạo, kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm thường xuyên, có chế độ khuyến khích giáo viên đổi mới PPDH.
 • Tổ chức tham quan trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hội thi thao giảng trong các cụm trường, giữa các trường trong tỉnh và giữa các tỉnh.
 • Cung cấp tài liệu về đổi mới PPDH.
 • Trang bị thêm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là các thiết bị thiết yếu cho các trường. Tập huấn cách sử dụng thiết bị dạy học hiện đại.


(Nội dung chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả khảo sát ở mục Tài nguyên hoặc nhấp trực tiếp
TẠI ĐÂY).