Hội thảo xây dựng nội dung chương trình giảng dạy về TVTT trong các trường CĐSP

Tiếp nối Hội thảo lập kế hoạch giảng dạy nội dung Thư viện thân thiện trong các trường Cao đẳng sư phạm, từ ngày 26-30/09/2009, Dự án Việt – Bỉ đã tổ chức Hội thảo“Xây dựng chương trình giảng dạy về Thư viện thân thiện trong chương trình đào tạo thủ thư của các trường Cao đẳng sư phạm” tại khách sạn La Thành, Hà Nội.


 

Qui trình dự kiến triển khai xây dựng Thư viện Thân thiện 

Quá trình triển khai thư viện trường học Thân thiện tại 14 tỉnh được chia thành các giai đoạn khác nhau, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng tỉnh với các yếu tố phù hợp với bối cảnh của địa phương...