Bản in

Qui trình dự kiến triển khai xây dựng Thư viện Thân thiện

Quá trình triển khai thư viện trường học Thân thiện tại 14 tỉnh được chia thành các giai đoạn khác nhau, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng tỉnh với các yếu tố phù hợp với bối cảnh của địa phương...

 

 

 

 


Quy trình xây dựng thư viện thân thiện


Quá trình triển khai thư viện trường học Thân thiện tại 14 tỉnh được chia thành các giai đoạn khác nhau, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng tỉnh với các yếu tố phù hợp với bối cảnh của địa phương:

 Giai đoạn thí điểm: 4 tỉnh trong 14 tỉnh  tình nguyện làm tỉnh thí điểm xây dựng thư viện trường học Thân thiện. Mục đích của giai đoạn thí điểm nhằm xây dựng các mô hình mẫu về thư viện trường học Thân thiện và đồng thời là cơ hội rút kinh nghiệm qua thực tế, từ đó có định hướng cải thiện để nhân ra 10 tỉnh còn lại một cách hoàn thiện. 4 tỉnh thí điểm có vai trò chiến lược về mặt địa lý - tỉnh nòng cốt trong cụm (một cụm từ 3 đến 4 tỉnh). Tỉnh thí điểm/ nòng cốt có trách nhiệm hỗ trợ các tỉnh khác trong cụm của mình trong giai đoạn nhân rộng thông qua các chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm thực tế và  các hội thảo chia sẻ thông tin

Giai đoạn mở rộng:  Dự án tiến hành nhân rộng mô hình thư viện trường học Thân thiện ra 10 tỉnh còn lại khi  4 tỉnh thí điểm cơ bản hoàn thiện mô hình của mình. Các tỉnh mở rộng được chia theo cụm, với tỉnh thí điểm là tỉnh hạt nhân. Các tỉnh mở rộng có lợi thế từ việc rút kinh nghiệm cuả 4 tỉnh thí điểm và được chia sẻ những cách làm hiệu quả

Radial Diagram


Sự phong phú và đa dạng của thư viện trường học Thân thiện phù hợp, hiệu quả theo cấp học:

Trong quá trình xây dựng thư viện trường học Thân thiện, các đặc thù của các cấp học và đặc tính của các khối trường được coi là nền tảng của các hoạt động nhẳm đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. Về căn bản, các khối TH, THCS, DTNT cùng theo định hướng chung khi xây dựng thư viện Thân thiện nhưng với các đặc thù khác nhau, phù hợp với các đặc điểm nhận thức và tâm lý của học sinh do đó thư viện ở các cấp học này có những trọng tâm khác nhau

Với trường Tiểu học, thư viện trường học Thân thiện hướng tới một thư viện sinh động, hấp dẫn, thu hút và xây dựng thói quen đọc sách cho các em học sinh khối Tiểu học
  
  

Ở khối trường THCS, thư viện trường học Thân thiện hướng tới xây dựng và củng cố thói quen đọc sách của các em. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, học sinh khối THCS được định hướng có các kỹ năng tìm kiếm thông tin, tổng hợp và phân tích thông tin cũng như kỹ năng trình bày thông qua các hoạt động như thực hiện Tiểu nghiên cứu dự án nhỏ, ngày Hội sách, Tập san thư viện trường học hoặc Báo trường.

  
 

 

Với bối cảnh các trường DTNT có nhiều nhóm học sinh là dân tộc thiểu số với các nền văn hoá đa dạng. Bên cạnh xây dựng thói quen đọc sách nhằm phát triển khả năng ngôn ngữ của các em học sinh dân tộc thiểu số.  Một trọng tâm hướng tới nhằm tôn vinh văn hoá của các nhóm  học sinh dân tộc bằng cách tạo cơ hội cho các em thực hiện các tiểu nghiên cứu nhỏ về văn hoá như trang phục dân tộc, các lễ hội truyền thống…. Điều này giúp các em yêu quý và tôn trọng văn hoá của dân tộc mình và các dân tộc anh em. Đồng thời đây là hình thức duy trì và phát triển các giá trị văn hoá các dân tộc cũng như phổ biến trong thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện các Tiểu nghiên cứu này, các em có cơ hội học và rèn luyện các kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng trình bày và thúc đẩy khả năng sáng tạo, chủ động của các em