Bản in

Hội thảo xây dựng nội dung chương trình giảng dạy về TVTT trong các trường CĐSP

Tiếp nối Hội thảo lập kế hoạch giảng dạy nội dung Thư viện thân thiện trong các trường Cao đẳng sư phạm, từ ngày 26-30/09/2009, Dự án Việt – Bỉ đã tổ chức Hội thảo“Xây dựng chương trình giảng dạy về Thư viện thân thiện trong chương trình đào tạo thủ thư của các trường Cao đẳng sư phạm” tại khách sạn La Thành, Hà Nội.


Tại Hội thảo, các giáo viên giảng dạy nội dung TVTT trong trường CĐSP của 14 tỉnh miền núi phía Bắc đã sôi nổi thảo luận để thống nhất đề cương chương trình giảng dạy và các nội dung chi tiết của học phần TVTT. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong nước, các giảng viên đã hiểu sâu hơn về cách viết mục tiêu bài học, một số phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng tích cực cần áp dụng trong việc giảng dạy nội dung TVTT. Căn cứ vào đó, các giảng viên CĐSP đã tiến hành xây dựng kế hoạch bài học chi tiết. Nhằm đảm bảo các nội dung bài học và phương pháp dạy học được áp dụng phù hợp với mục tiêu đề ra, hội thảo đã dành riêng hai ngày để các giảng viên thực hành dạy thử 6 bài học về nội dung TVTT và đánh giá, rút kinh nghiệm giữa các nhóm tham gia. Nhờ đó, sau hội thảo, các giảng viên đã thống nhất một chương trình giảng dạy tương đối hoàn thiện và chi tiết, có thể đưa vào giảng dạy ngay trong năm học này.

Theo kế hoạch, các trường CĐSP sẽ xây dựng lịch giảng dạy nội dung TVTT tại địa phương và căn cứ vào đó, Dự án sẽ cử các chuyên gia trong nước đi dự giờ và rút kinh nghiệm cho các giảng viên. Thời gian giảng dạy dự kiến kéo dài từ tháng 10/2009 đến tháng 1/2010 tại 14 trường CĐSP và Hội thảo tổng kết sẽ được tổ chức vào tháng 2/2010 để hoàn thiện chương trình sau khi áp dụng dạy học trong thực tế.

Một số hình ảnh từ hội thảo