Qui trình dự kiến triển khai xây dựng Thư viện Thân thiện 

Quá trình triển khai thư viện trường học Thân thiện tại 14 tỉnh được chia thành các giai đoạn khác nhau, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng tỉnh với các yếu tố phù hợp với bối cảnh của địa phương...