Tài nguyên phát triển chuyên môn Tài nguyên phát triển chuyên môn


Chương trình phát thanh về Dự án
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Phát thanh giới thiệu về Dự án
2 Phát thanh đánh giá kết quả của Dự án
Hiển thị 2 mục.
Kỷ niệm 30 năm hợp tác phát triển Việt Nam và Bỉ
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Giới thiệu kết quả 30 năm hợp tác Việt – Bỉ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Hiển thị 1 mục.
Phát thanh về khóa tập huấn ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp Dạy & Học
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp Dạy Học
Hiển thị 1 mục.
Phóng sự truyền hình về Dự án
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 01_Phóng sự về Dự án GDVB
Đoạn thứ nhất trong phim phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
2 02_Phóng sự về Dự án giáo dục Việt Bỉ
Đoạn thứ hai trong phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
3 03_Phóng sự về Dự án giáo dục Việt Bỉ
Đoạn thứ ba trong phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
4 04_Phóng sự về Dự án giáo dục Việt Bỉ
Đoạn thứ bốn trong phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
5 06_Phóng sự về Dự án giáo dục Việt Bỉ
Đoạn thứ sáu trong phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
Hiển thị 5 mục.