Tài nguyên phát triển chuyên môn Tài nguyên phát triển chuyên môn

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 01_Phóng sự về Dự án GDVB
Đoạn thứ nhất trong phim phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
2 02_Phóng sự về Dự án giáo dục Việt Bỉ
Đoạn thứ hai trong phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
3 03_Phóng sự về Dự án giáo dục Việt Bỉ
Đoạn thứ ba trong phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
4 04_Phóng sự về Dự án giáo dục Việt Bỉ
Đoạn thứ bốn trong phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
5 06_Phóng sự về Dự án giáo dục Việt Bỉ
Đoạn thứ sáu trong phóng sự truyền hình giới thiệu về Dự án GDVB
Hiển thị 5 mục.