Tài nguyên phát triển chuyên môn Tài nguyên phát triển chuyên môn
../document-library/wmv Giới thiệu kết quả 30 năm hợp tác Việt – Bỉ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Trích yếu:

Giới thiệu kết quả 30 năm hợp tác Việt – Bỉ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Đường liên kết tải về ở phía dưới.)
Kích thước: 4.841,5k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 2093
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)