CÁCH HIỂU VÀ HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN
 

Thư viện trường học thân thiện được hiểu là một không gian học tập mở và:


  

Tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thông tin, xây dựng thói quen đọc sách và  tích cực tham gia các hoạt động của thư viện.

  
  
1
  

Đến với người sử dụng một cách linh hoạt, hiệu quả

5img1img2
2
Hỗ trợ cho việc dạy và học tích cực
 

 

4

 

 

cheo1

 
Phát triển mối quan hệ thân ái, cởi mở, tích cực giữa thủ thư và học sinh,  giáo viên- học sinh, học sinh và học sinh, giáo viên và giáo viên, thủ thư và giáo viên Tăng cường sự tham gia của các cấp lãnh đạo, giáo viên, cha mẹ học sinh và thành viên cộng đồng

 

Thư viện trường học Thân thiện dựa trên hướng tiếp cận nào?

Thư viện trường học Thân thiện theo hướng tiếp cận cuả mô hình Trường học Thân thiện lấy QUYỀN TRẺ EM là nền tảng cho mọi hoạt động:

sach
  • Thư viện trường học Thân thiện góp phần đáp ứng Quyền tiếp cận thông tin bổ ích của các em trong nhà trường nhằm đảm bảo các em được hưởng một nền giáo dục phù hợp ( Điều 17, điều 28, điều 29, điều 31)

 

TE
  • Góp phần thực hiện Quyền tham gia của trẻ em trong các hoạt động trong thư viện ( Điều 12, điều 13, điều 14)

 

muctieu
  • Đảm bảo Quyền Phát triển với môi trường học tập tích cực, tạo điều kiện cho các em có cơ hội khám phá mọi tiềm năng của mình ( Điều 20, điều 23, điều 27)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Xem thêm:

Bối cảnh thư viện trường học hiện nay và sự ra đời của thư viện trường học Thân thiện
Các hình thức tổ chức thư viện trường học Thân thiện