Trưng cầu ý kiến Trưng cầu ý kiến
Bạn thích học ngành nghề nào nhất ?

% Bình chọn
100% 1
a. Công nghệ thông tin
0% 0 b. Điện tử viễn thông
0% 0 c. Tự động hóa
0% 0 d. Nhiệt lạnh
0% 0 e. Ngành nghề khác

Tổng bình chọn: 1
Bình luận - Góp ý Bình luận - Góp ý

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác