tìm trong

DỰ ÁN VIỆT - BỈ VỀ GIÁO DỤC

Diễn đàn trao đổi, thảo luận về phương pháp Dạy và học tích cực

Chuyện làm bài giảng điện tử

Nơi các thầy cô bàn bạc về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc soạn các bài giảng điện tử..
Không có bài nào (chưa có bài nào được gửi lên hoặc bị ẩn bởi bộ lọc).
Tùy chọn