tìm trong

DỰ ÁN VIỆT - BỈ VỀ GIÁO DỤC

Diễn đàn trao đổi, thảo luận về phương pháp Dạy và học tích cực

Duyệt bằng thẻ

  • Làm Thế Nào Khơi Dậy Những Suy Nghĩ Tích Cực?

    Hầu hết tất cả chúng ta đều hiểu rằng suy nghĩ tích cực đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc thực hiện mục tiêu và sống với ước mơ. Cho nên bài viết này không phải để nêu lên tầm quan trọng hay đưa ra những lời khuyên đại loại như “hãy suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống”, hoặc “suy nghĩ...
    Thuộc diễn đàn Cho giáo viên THCS (Forum) người gửi conkhi từ 05-16-2012
Trang 1 trên 1 (1 mục)