tìm trong

DỰ ÁN VIỆT - BỈ VỀ GIÁO DỤC

Diễn đàn trao đổi, thảo luận về phương pháp Dạy và học tích cực

Duyệt bằng thẻ

Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Nhờ dịch bài hát tiếng Anh 1 Step Closer

    Hôm nay nghe bài hát “1 Step Closer” thấy cũng hay. Nhưng khổ nỗi mình không biết tiếng Anh. Bạn nào có thể dịch giúp mình được không? Cảm ơn nhiều. Đây là lời bài hát, sorry lời hơi dài một chút: Đoạn 1: I'll fetch thee brooks. From spotted nooks. Admit impediments, my porcelain quaint. When forty...
    Thuộc diễn đàn Âm nhạc (Forum) người gửi gmochapi từ 09-12-2010
Trang 1 trên 1 (1 mục)