Nhằm cụ thể hóa các hoạt động của Dự án bằng các sản phẩm thông qua Website này, Dự án đã cấu

trúc mục "Tài nguyên" với 2 phần chính là  “Trung tâm nguồn” và "Thư viện ảnh". Chi tiết từng mục như

sau:


1. Trung tâm nguồn: Bao gồm nội dung là kết quả là các sản phẩm, tài liệu của các khóa tập huấn,  các

mẫu phiếu, các mẫu Hướng dẫn giám sát hoặc các băng hình đoạt giải từ cuộc thi áp dụng phương pháp

Dạy và học tích cực v.v...Trong Trung tâm nguồn có những mục tương ứng với các mảng hoạt động của

Dự án như sau:

 • Dạy và học tích cực
 • Biên soạn GTTL phần cho địa phương
 • Nghiên cứu khoa học
 • Thư viện thân thiện
 • Thông tin truyền thông
 • Tài nguyên khác


Lưu ý: Các bài chi tiết trong cả năm mục con trong mục này đều cho phép người truy cập Website chia

sẻ thông tin với nhau hoặc gửi các ý kiến, đóng góp chỉnh sửa.

2. Thư viện ảnh: Bao gồm những bộ ảnh được phân loại theo các chủ đề liên quan đến các hoạt động

của Dự án, bao gồm:

 • Ảnh Công tác tại địa phương
 • Báo cáo Hội đồng chỉ đạo
 • Ảnh Tập huấn
 • Ảnh Hội thảo
 • Ảnh Tham quan học tập


Trong mỗi chủ đề sẽ có một hoặc nhiều album ảnh được giới thiệu tới người xem nhằm đưa tới những

trải nghiệm thực tế bằng hình ảnh một cách sinh động và trực quan từ các hoạt động của Dự án.

Mời quí vị tham quan và tải về miễn phí những tài nguyên theo nhu cầu bản thân. Chúc quí vị đạt được

những gì mong muốn.