Giám sát đánh giá dạy và học tích cực tại 14 tỉnh

Áp dụng D&HTC đã trở thành nội dung hoạt động chuyên môn chủ yếu trong các trường học từ TH đến THCS và CĐSP. Nhờ hoạt động chuyên môn thường xuyên đã có tác dụng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ GV/giảng viên, giúp GV/giảng viên thực hiện tốt chương trình và SGK mới.

 


 

Tập Huấn nâng cao kỹ năng áp dụng phương pháp Học theo Dự án 14-18/07/2008 

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: Tập Huấn nâng cao kỹ năng áp dụng phương pháp Học theo Dự án
CẤP: TRUNG HỌC CƠ SỞ
THỜI GIAN: 5 Ngày ( 14/07 - 18/07/2007)
NỘI DUNG:

Hiểu rõ các khái niệm, các bước và kỹ năng học theo Dự án. Thực hành phương pháp học theo Dự án. Xem xét các dự án đã thực hiện của HS. Hiểu sự hợp tác trong PP học theo dự án. Tham gia và hưởng lợi ích từ việc thực hiện Dự án.Ứng dụng CNTT trong thực hiện Dự án là trọng tâm của đợt tập huấn mà Dự án tổ chức đợt này.

 

Giảng viên:  TS. Chris Tan

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 


 

Tập huấn Dạy và học tích cực và sử dụng thiết bị dạy học 

Dự án đã triển khai các khóa tập huấn nâng cao nhận thức, kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC và sử dụng thiết bị dạy học cho chuyên gia các môn học, giáo viên/ giảng viên; Cán bộ quản lí (CBQL) các cấp của 14 tỉnh tham gia dự án. Đây là đợt tập huấn có quy mô lớn, kéo dài từ tháng 5/2006 đến tháng 11/2006

 

 

Áp dụng Dạy học tích cực trong năm học 2006-2007 

Sau khi đã tập huấn cho giáo viên/giảng viên và Cán bộ quản lí giáo dục, để thực hiện mục tiêu xoá bỏ dạy học thụ động “ đọc - chép” , Dự án tổ chức thực hiện áp dụng D&HTC trong năm học 2006- 2007 và phát động cuộc thi áp dụng D&HTC trong các môn học từ tháng 9- 12/2006.