Bản in

Áp dụng Dạy học tích cực trong năm học 2006-2007

Sau khi đã tập huấn cho giáo viên/giảng viên và Cán bộ quản lí giáo dục, để thực hiện mục tiêu xoá bỏ dạy học thụ động “ đọc - chép” , Dự án tổ chức thực hiện áp dụng D&HTC trong năm học 2006- 2007 và phát động cuộc thi áp dụng D&HTC trong các môn học từ tháng 9- 12/2006.

 

 tnxh
Môn TN -XH
 

sinh
Môn Sinh
 

su
Môn Lịch sử
 

nhac
Môn Âm nhạc
 

toan
Môn Tóan

Trong quá trình thực hiện áp dụng D&HTC dự án đã tổ chức các đoàn giám sát hỗ trợ, đánh giá  và tổ chức Hội nghị tổng kết sau một năm thực hiện D&HTC.

So sánh với kết quả khảo sát ban đầu thì việc thực hiện áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh đã có sự thay đổi đáng kể. Không còn các giờ dạy thụ động “đọc-chép”, hầu hết các giờ dạy của GV ở các trường thực hành Tiểu học THCS, PTDTNT đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc áp dụng D&HTC phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đối với các giảng viên SP cũng đã có những biến chuyển tốt, tuy nhiên so với sự thay đổi ở các trường thực hành TH, THCS, dân tộc nội trú thì vẫn còn chậm hơn, nhiều giờ học rất hiệu quả, nhưng cũng còn những giờ học chưa thực sự hiệu quả.

Cuộc thi Áp dụng D&HTC qua băng ghi hình đã thu hút được 751 giảng viên sư phạm, giáo viên các trường thực hành sư phạm của 14 tỉnh. Tất cả các giờ dự thi của giáo viên/giảng viên đều được tổ chức ghi băng hình tại địa phương.
Kết quả cuộc thi đã tạo được một phong trào thi đua tích cực trong các trường SP cũng như trường thực hành SP và có ảnh hưởng lan toả sang các trường lân cận trong tỉnh. Kết quả cuộc thi qua 2 Hội đồng đánh giá ở địa phương và TƯ đã tuyển chọn được 75 giờ học đạt loại tốt; 146 giờ đạt loại khá; 44 giờ đạt loại trung bình. Có giờ dạy tốt đạt điểm tối đa (20 điểm). Theo ý kiến của các chuyên gia môn học, các giờ học này có thể phổ biến trên diện rộng cấp quốc gia cho GV tham khảo. Các tiết dạy đạt loại khá do còn một vài hạn chế nhỏ nếu dạy lại, ghi hình lại khắc phục hạn chế thì sẽ đạt loại tốt có thể nhân bản để phổ biến rộng rãi.

Cuộc thi đã thu hút nhiều đối tượng tham gia bao gồm giáo viên/giảng viên và CBQL( Sở GD&ĐT, Phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn…)

Để khắc sâu hơn nữa nhận thức và kỹ năng thực hành  D&HTC đồng thời củng cố kết quả ban đầu, Dự án đã tổ chức khoá tập huấn “Đánh giá Dạy và học tích cực qua băng ghi hình giờ học” cho các GV cốt cán và toàn bộ GV thuộc các trường tham gia Dự án trước khi bước vào năm học 2007-2008. Mục tiêu của khoá tập huấn là: GV biết cách đánh giá  D&HTC thông qua việc sử dụng bộ công cụ Đánh giá (giờ học áp dụng  D&HTC và kế hoạch bài học). Phương pháp tập huấn được sử dụng như sau: học viên xem băng hình, quan sát hình ảnh, đối chiếu với các tiêu chí trong bộ công cụ, tự đánh giá xếp loại. Sau đó trình bày trong nhóm về những đánh giá của mình và thảo luận, phân tích ưu nhựơc điểm của giờ học. Thiết kế lại bài học khắc phục nhược điểm để bài học hoàn thiện hơn. Hoạt động này giúp cho GV có thêm kinh nghiệm và hiểu rõ hơn các yêu cầu về kĩ thuật tổ chức, sử dụng các PPDH và thiết bị dạy học. Trên cơ sở đó, họ có thể tự đánh giá, tự điều chỉnh cách dạy của mình cho hiệu quả và phù hợp với thực tế địa phương.

Các chuyên gia của Dự án là giảng viên của các trường ĐHSP Hà Nội đã sử dụng các PPDHTC, các tài liệu, băng hình của Dự án, cập nhật, áp dụng vào chương trình, giáo trình đào tạo giáo viên khoa Tâm lí – Giáo dục, khoa Vật lí, khoa Hóa học của trường, đã thu được kết quả tốt, làm thay đổi PP đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các khoa nói trên.

 

hoa
 
anh
Môn Hóa
 
Môn Tiếng Anh

 

( Nội dung chi tiết băng hình các tiết dạy cập nhật ở mục tài nguyên hoặc truy cập trực tiếp TẠI ĐÂY)