Tập huấn Dạy và học tích cực và sử dụng thiết bị dạy học 

Dự án đã triển khai các khóa tập huấn nâng cao nhận thức, kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC và sử dụng thiết bị dạy học cho chuyên gia các môn học, giáo viên/ giảng viên; Cán bộ quản lí (CBQL) các cấp của 14 tỉnh tham gia dự án. Đây là đợt tập huấn có quy mô lớn, kéo dài từ tháng 5/2006 đến tháng 11/2006