Bản in

Tập huấn Dạy và học tích cực và sử dụng thiết bị dạy học

Dự án đã triển khai các khóa tập huấn nâng cao nhận thức, kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC và sử dụng thiết bị dạy học cho chuyên gia các môn học, giáo viên/ giảng viên; Cán bộ quản lí (CBQL) các cấp của 14 tỉnh tham gia dự án. Đây là đợt tập huấn có quy mô lớn, kéo dài từ tháng 5/2006 đến tháng 11/2006

 


Kết quả khảo sát đã chỉ rõ nguyên nhân cơ bản của đổi mới phương pháp dạy học chưa hiệu quả tại 14 tỉnh là do:

 • Giáo viên/giảng viên chưa nhận thức đầy đủ về bản chất của Dạy và học tích cực và chưa có kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC.
 • Cán bộ quản lí các cấp chưa có các biện pháp cụ thể như: lập kế hoạch thực hiện, chỉ đạo tổ chức thực hiện, chỉ đạo tổ chức giám sát, kiểm tra đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
 
Khai mạc lớp tập huấn CBQL
Khai mạc lớp tập huấn CBQL
 
Lớp tập huấn các chuyên gia trung ương: Các bộ môn đang thảo luận nhóm
  Hoạt động thảo luận nhóm của các chuyên gia trung ương
 
Lớp tập huấn các CGTƯ: Thực hành sử dụng nhạc cụ trong dạy học âm nhạ
Thực hành sắm vai( áp dụng dạy học vi mô)
 
Lớp tập huấn các CGTƯ: HV đang thực hành dạy tiết học Lịch sử có sử dụng băng hình
Thực hành sắm vai( áp dụng dạy học vi mô)
 
Lớp tập huấn các GV cốt cán: HV đang thực hành sử dụng video
GV cốt cán thực hành sử dụng thiết bị dạy học
 
HV lớp CBQL đang làm việc theo nhóm
Hoạt động thảo luận nhóm
trong tập huấn CBQL

Trên cơ sở kết quả khảo sát Dự án đã triển khai các khóa tập huấn nâng cao nhận thức, kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC và sử dụng thiết bị dạy học cho chuyên gia các môn học, giáo viên/ giảng viên; Cán bộ quản lí (CBQL) các cấp của 14 tỉnh tham gia dự án. Đây là đợt tập huấn có quy mô lớn, kéo dài từ tháng 5/2006 đến tháng 11/2006.


1.Mục tiêu

 

1.1 Đối với chuyên gia các môn học

 • Cập nhật, củng cố nâng cao nhận thức về lý luận chung của Dạy và học tích cực, các phương pháp Dạy và học tích cực;
 • Có kĩ năng vận dụng D&HTC trong từng cấp học và từng môn học, bài học cụ thể;
 • Có kĩ năng sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học tối thiểu theo qui định của Bộ GD&ĐT;
 • Có kĩ năng lập kế hoạch tập huấn và tổ chức hướng dẫn tập huấn cho giáo viên cốt cán của 14 tỉnh.

 

1.2. Đối với giảng viên/giáo viên:

 • Cập nhật, củng cố nâng cao nhận thức về Dạy và học tích cực;
 • Có kĩ năng vận dụng D&HTC trong từng cấp học và từng môn học, bài học cụ thể;
 • Có kĩ năng sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học tối thiểu theo qui định của Bộ GD&ĐT;
 • Có kĩ năng lập kế hoạch tập huấn và tổ chức, hướng dẫn tập huấn cho đối tượng hưởng lợi thứ 2.

 

1.3 Đối với Cán bộ quản lí giáo dục:
Nâng cao nhận thức về D&HTC và năng lực quản lí Dạy và học tích cực:

 • Nâng cao nhận thức về Dạy và học tích cực ,
 • Nâng cao năng lực đánh giá D&HTC và sử dụng bộ công cụ đánh giá D&HTC ,
 • Nâng cao năng lực quản lí D&HTC: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổ chức giám sát , kiểm tra đánh giá.

 

2. Tổ chức thực hiện ;
2.1. Tập huấn cho đội ngũ các chuyên gia trung ương nhằm đào tạo nguồn báo cáo viên cho các lớp tập huấn cốt cán và giám sát việc thực hiện Dạy và học tích cực ở các địa phương (5/2006);
2.2. Tập huấn cho giảng viên/ giáo viên cốt cán của 14 tỉnh, tạo nguồn báo cáo viên tập huấn cho đối tượng hưởng lợi thứ 2 tại địa phương (6/2006) ;
2.3. Tập huấn cho toàn bộ giảng viên sư phạm giáo viên của các trường thực hành sư phạm (tháng 7-8/2006);
2.4. Tập huấn cho cán bộ quản lí giáo dục, bao gồm: cán bộ sở GD&ĐT, hiệu trưởng CĐSP, hiệu trưởng các trường thực hành TH, THCS và dân tộc nội trú (11/2006).

 

3. Nội dung tập huấn
3.1. Đối với chuyên gia Trung ương

 • Vì sao phải đổi mới phương pháp dạy học? Dạy và học tích cực là gì? và Làm thế nào?, lý luận chung về D&HTC;
 • Thực hành vận dụng Dạy và học tích cực vào từng cấp học, môn học, bài học cụ thể
 • Dạy học vi mô (DHVM) và áp dụng DHVM vào rèn luyện một số kĩ năng: đặt câu hỏi, TC thảo luận nhóm, hướng dẫn thực hành thí nghiệm…; Lắng nghe và phản hồi mang tính xây dựng.
 • Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học tối thiểu theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT trong từng môn học.
 • Thực hành xây dựng kế hoạch và thực hành hướng dẫn tập huấn cho giáo viên cốt cán của 14 tỉnh .

 

3.2. Đối với giảng viên, giáo viên:

Vì sao phải đổi mới phương pháp dạy học? Dạy và học tích cực là gì? và Làm thế nào?

 • Thực hành vận dụng Dạy và học tích cực vào từng cấp học, môn học, bài học cụ thể
 • Dạy học vi mô và áp dụng DHVM vào rèn luyện một số kĩ năng: đặt câu hỏi, TC thảo luận nhóm, hướng dẫn thực hành thí nghiệm…; Lắng nghe và phản hồi mang tính xây dựng.
 • Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học tối thiểu theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT trong từng môn học.
 • Thực hành xây dựng kế hoạch và thực hành tập huấn cho đối tượng hưởng lợi thứ 2 tại 14 tỉnh.

 

3.3. Đối với Cán bộ quản lí giáo dục:

 • Vì sao phải đổi mới phương pháp dạy học? Dạy và học tích cực là gì? và Làm thế nào? một số lý luận về D&HTC;
 • Cách đánh giá Kế hoạch bài học và giờ dạy áp dụng Dạy và học tích cực; cách sử dụng bộ công cụ đánh giá.
 • Dạy học vi mô(DHVM), cách áp dụng DHVM trong đào tạo bồi dưỡng giáo viên
 • Thực hành lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá Dạy và học tích cực tại địa phương.

 

4. Phương pháp tập huấn
Phương pháp tập huấn được sử dụng trên quan điểm cơ bản là “Tăng cường sự tham gia của người học ”, giảng viên là người tổ chức, hướng dẫn các hoạt động, học viên tích cực tham gia vào các hoạt động để nắm bắt kiến thức và rèn luyện kĩ năng. Khóa tập huấn đã vận dụng kết hợp nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học khác nhau như: phương pháp trải nghiệm, đàm thoại, trò chơi học tập, thảo luận nhóm/lớp, động não, dạy học vi mô, tự nghiên cứu tài liệu, trưng bày hội trợ… Lớp học diễn ra sôi nổi, hào hứng và hiệu quả.

5. Phương tiện

 • Máy chiếu đa năng , máy chiếu qua đầu, ti vi , đầu video, camera
 • Thiết bị dạy học tối thiểu, chương trình, SGK các cấp , băng đĩa hình minh hoạ cho các giờ học áp dụng D&HTC…

 

6.Kết quả

 • Kết thúc đợt tập huấn, 3.226 người - trong đó có 63 chuyên gia trong nước đến từ các viện nghiên cứu giáo dục, trường Đại học sư phạm, 504 giảng viên cốt cán của các địa phương, 2547 giáo viên/giảng viên của các trường thực hành sư phạm, trường CĐSP và 112 cán bộ QLGD (lãnh đạo, cán bộ chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT, Phòng GD, hiệu trưởng các trường sư phạm, và hiệu trưởng các trường thực hành sư phạm) đã được tập huấn và nhận chứng chỉ của khoá tập huấn.
 • Các chuyên gia trong nước được cập nhật, củng cố lý luận chung về D&HTC, các phương pháp Dạy và học tích cực; kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC; kĩ năng sử dụng phương tiện thiết bị dạy học, kĩ năng lập KHTH, tổ chức, hướng dẫn tập huấn, kĩ năng đánh giá D&HTC và lắng nghe phản hồi mang tính xây dựng.
 • Các giảng viên/giáo viên có nhận thức đầy đủ về bản chất của đổi mới phương pháp dạy học và D&HTC, có kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong các môn học. Đồng thời có kĩ năng sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học và thiết bị dạy học tối thiểu theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT; kĩ năng lập KHTH, tổ chức, hướng dẫn tập huấn, kĩ năng đánh giá D&HTC và lắng nghe phản hồi mang tính xây dựng.
 • Các CBQL giáo dục một mặt được hiểu sâu hơn về Dạy và học tích cực, thấy rõ tầm quan trọng của Dạy và học tích cực, nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tổ chức, khuyến khích động viên giáo viên/giảng viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Mặt khác nâng cao năng lực quản lý D&HTC ( có kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát. kiểm tra đánh giá).

 

( Nội dung chi tiết khoá tập huấn xin truy cập ở mục Tài nguyên hoặc TẠI ĐÂY )