Bản in

Tập huấn đồng đẳng về 3 PPDH - Học theo Góc, theo Hợp Đồng, theo Dự án T7/2008

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: Tập huấn đồng đẳng về 3 PPDH - Học theo Góc, theo Hợp Đồng, theo Dự án

THỜI GIAN:10 ngày trong tháng 8/2008

ĐỊA ĐIỂM: Tại 14 tỉnh

MỤC TIÊU

 Kiến thức

 • Mở rộng, nâng cao nhận thức về D&HTC
 • Hiểu rõ khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của PPDH:  Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án
 • Hiểu rõ cách thức tiến hành (chuẩn bị, thiết kế bài học, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá)  Học theo góc; theo hợp đồng;    theo dự án

 Kỹ năng

 • Lựa chọn nội dung bài học phù hợp  với các PPDH: Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án
 • Thiết kế bài học áp dụng PPDH: Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án và các kỹ thuật DH mang tính hợp tác
 • Tổ chức, hướng dẫn: Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án

Thái độ

 • Tích cực tham gia các hoạt động tập huấn
 • Nhiệt tình, sáng tạo trong việc áp dụng đổi mới PPDH

 

NỘI DUNG:

 • Sự khác biệt dạy học truyền thống và D&HTC
 • Khái niệm học sâu (cảm giác thoải mái, sự tham gia tích cực)
 • 5 yếu tố thúc đẩy DHTC
 • Kỹ thuật dạy học mang tính hợp tác: Khăn phủ bàn, Các mảnh ghép.
 • Học theo góc
   • Học theo hợp đồng
   • Học theo dự án

 

III. PHƯƠNG PHÁP

  • Động não
  • Thảo luận
  • Qủa bóng tuyết
  • Thực hành
  • Dạy học vi mô
  • TC Hội chợ

 

III. TÀI LIỆU, THIẾT BỊ

    Tài liệu

     • Kế hoạch tập huấn
     • Tài liệu tập huấn (tài liệu, bài tập, nhiệm vụ…)
     • Băng đĩa hình minh hoạ
     • Kế hoạch bài học của giờ học minh hoạ

Thiết bị

 • Máy chiếu Projector
 • Máy chiếu qua đầu
 • Tivi, đầu video
Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Ngày 1

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

Thiết bị đồ dùng

 

7.30 -8.30

 

Khai mạc

 

 

 

8.30
10.0

Phát biểu mong đợi
Xây dựng nội quy lớp tập huấn
Giới thiệu mục tiêu , nội dung , PP tập huấn

 

 

 

10.0
10.15

 

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Học tập ở mức độ sâu ( cảm giác thoải mái , phong cách dạy , phong cách học)

 

 

 

Chiều

14.00
15.30

Năm yếu tố thúc đẩy dạy và học tích cực

 

 

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Kỹ thuật tăng cường sự hợp tác «Khăn phủ bàn» 

Trình bày, hướng dẫn
Tổ chức xem trích đoạn băng hình

Lắng nghe
Xem băng, thảo luận

 

 

 

Ngày 2

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Thực hành  thiết kế hoạt động áp dụng kỹ thuật "Khăn phủ bàn"

Tổ chức hướng dẫn

Thiết kế áp dụng một bài tập cụ thể theo môn học

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

Chiều

14.00
15.30

"Kỹ  thuật mảnh ghép"

Trình bày, hướng dẫn
Tổ chức xem trích đoạn băng hình

Lắng nghe
Xem băng, thảo luận

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Thực hành  thiết kế hoạt động áp dụng
"Kỹ thuật mảnh ghép" 

Tổ chức, hướng dẫn

Thực hành áp dụng

 

 

 Ngày 3

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

Chiều

14.00
15.30

Học theo góc

Trình bày, hướng dẫn
Tổ chức xem băng hình

Lắng nghe
Xem băng, thảo luận

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Thực hành  thiết kế hoạt động áp dụng
Học theo góc 

Tổ chức, hướng dẫn

Thực hành áp dụng

 

 

 Ngày 4

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Trình bày kết quả

Tổ chức, hướng dẫn

Trình bày, trao đổi

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

Chiều

14.00
15.30

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

 

Ngày 5

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Học theo hợp đồng

Trình bày, hướng dẫn

 

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Xem băng

Tổ chức, hướng dẫn

Xem băng, thảo luận

 

Chiều

14.00
15.30

Thực hành thiết kế KHBH áp dụng học theo hợp đồng

Trình bày, hướng dẫn

Thực hành

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Thực hành thiết kế KHBH áp dụng học theo hợp đồng

Tổ chức, hướng dẫn

Thực hành

 

 

Ngày 6

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Trình bày kết quả

Tổ chức, hướng dẫn

Trình bày, thảo luận

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

Chiều

14.00
15.30

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy học vi mô

 

 

Ngày 7

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Chỉnh sửa kế hoạch

Tổ chức, hướng dẫn

Chỉnh sửa, trao đổi

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Trình bày kết quả chỉnh sửa

Tổ chức, hướng dẫn

Trình bày

 

Chiều

14.00
15.30

Học theo dự án

Trình bày , hướng dẫn

 

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Xem băng

Tổ chức, hướng dẫn

Xem băng, thảo luận

 

 

Ngày 8

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Xem băng

Tổ chức, hướng  dẫn

Xem băng, ghi chép

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Thảo luận

Tổ chức, hướng dẫn

Thảo luận

 

Chiều

14.00
15.30

Thực hành chọn chủ đề

Tổ chức, hướng dẫn

Chọn chủ đề

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Xây dựng kế hoạch

Tổ chức, hướng dẫn

Xây dựng kế hoạch

 

 

Ngày 9

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Xây dựng kế hoạch

Tổ chức, hướng  dẫn

Xây dựng kế hoạch

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Trình bày kế hoạch

Tổ chức, hướng dẫn

Trình bày, thảo luận

 

Chiều

14.00
15.30

Chỉnh sửa kế hoạch

Tổ chức , hướng dẫn

Chỉnh sửa kế hoạch

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

Thực hành thiết kế KHBH học theo dự án

Tổ chức, hướng dẫn

Thực hành

 

 

Ngày 10

Thời gian

Nội dung

 Hoạt động của GV

Hoạt động của học viên

 Thiết bị đồ dùng

 

7.30 – 10.00

Thực hành thiết kế kế hoạch bài học học theo dự án

Tổ chức, hướng  dẫn

Thực hành

 

10.15

Nghỉ

 

 

 

10,15
11.30

Thực hành dạy thử

Tổ chức, hướng dẫn

Dạy thử
Trao đổi thảo luận

 

Chiều

14.00
15.30

Thực hành dạy thử

Tổ chức , hướng dẫn

Dạy thử 
Trao đổi thảo luận

 

15.30
15.45

Nghỉ

 

 

 

15.45
17.00

- Thực hành dạy thử

- Đánh giá, tổng kết

Tổ chức , hướng dẫn

Dạy thử 
Trao đổi thảo luận