Thư viện tài nguyên Thư viện tài nguyên


Thư viện trường học thân thiện
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Tài liệu tập huấn Thư viện trường học thân thiện
Kỹ thuật 1 và 2
2 Tài liệu tập huấn về Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ
Hiển thị 2 mục.
Tài nguyên khác
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Báo cáo kết quả khảo sát 14 Tỉnh
2 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát hỗ trợ áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh
3 Tài liệu Tập huấn quay Camera phục vụ Dạy & Học tích cực đợt 1 - năm 2006
4 Tài liệu tập huấn Quay Camera và Dựng hình cơ bản phục vụ công tác Dạy và Học tích cực
5 Tài liệu tập huấn Ứng dụng CNTT trong Dạy và Học tích cực
Hiển thị 5 mục.