Trong quá trình hoạt động, Dự án đã tuyển chọn và hợp tác với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.
Nước ngoài:
Các Chuyên gia nước ngoài đã từng tập huấn cho Dự án
Trong nước:
Các chuyên gia trong nước tham gia vào dự án là đến từ Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục Quốc gia, một đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT.