Dự án Việt – Bỉ tham dự và báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm của DA tại Hội thảo quốc gia về GD tiểu học cho trẻ em ở các vùng khó khăn 

Ngày 29/9/2009, tại Hà Nội, Vụ Giáo dục Tiểu học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức Oxfam Anh, Dự án Việt – Bỉ, Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) và tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) đã tổ chức hội thảo quốc gia về nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học cho trẻ em ở các vùng khó khăn thông qua đào tạo giáo viên.


 

Hội nghị Hội đồng chỉ đạo Dự án Việt – Bỉ lần thứ tám  

Ngày 8/10/2009, Dự án Việt – Bỉ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng chỉ đạo Dự án lần thứ tám để tổng kết những kết quả đạt được từ tháng 1 đến tháng 8/2009 và thống nhất kế hoạch hoạt động trong các tháng cuối năm, tiến tới hoàn thành, bàn giao và kết thúc dự án vào năm 2010.

Ban lãnh đạo Dự án công tác tại Vương quốc Bỉ và Italia  

Trong khuôn khổ Dự án Việt – Bỉ, từ ngày 28/08 đến ngày 12/09/2009, lãnh đạo và cán bộ Dự án bao gồm: bà Nguyễn Lăng Bình (Giám đốc Dự án), bà Barbara Radelli (Trưởng cố vấn kĩ thuật) và bà Nguyễn Thị Lan Hương (Cán bộ Dự án) đã có chuyến công tác và tham quan – học tập kinh nghiệm tại Vương quốc Bỉ và Italia. 

Hội thảo lập kế hoạch giảng dạy nội dung TVTT trong trường CĐSP  

Từ ngày 1-2/8/2009, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo lập kế hoạch giảng dạy nội dung thư viện thân thiện trong trường cao đẳng sư phạm trong khuôn khổ hợp phần Thư viện thân thiện của Dự án Việt - Bỉ.