Phóng sự về Dự án Việt - Bỉ về giáo dục 

Phóng sự thuộc Chuyên đề khoa học Chuyên mục Chương trình Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn trên kênh VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam giới thiệu về Dự án Việt - Bỉ “Nâng cao chất lượng, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học và THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”.Phóng sự đề cập đến sự quan tâm của chỉnh phủ Bỉ trong việc hỗ trợ cho dự án giáo dục, đầu tư cho các tỉnh vùng khó khăn thông qua chủ đề "Nâng cao chất lượng Đào tạo với phương pháp Dạy Học tích cực"


 


Tin mới nhất Tin mới nhất