Thư viện tài nguyên Thư viện tài nguyên


STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Báo cáo kết quả khảo sát 14 Tỉnh
2 Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát hỗ trợ áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh
3 Tài liệu tập huấn Quay Camera và Dựng hình cơ bản phục vụ công tác Dạy và Học tích cực
4 Tài liệu Tập huấn quay Camera phục vụ Dạy & Học tích cực đợt 1 - năm 2006
5 Tài liệu tập huấn Ứng dụng CNTT trong Dạy và Học tích cực
Hiển thị 5 mục.
Sản phẩm từ đợt tập huấn Camera hỗ trợ Dạy & Học tích cực
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Giới thiệu một số loài chim trong công viên Thủ Lệ - SP của đoàn Điện Biên 1 - Giải nhất
Giới thiệu một số loài chim trong công viên Thủ Lệ
2 Một vài nét văn hóa của dân tộc Tày - Nùng - SP của đoàn Lạng Sơn 2 - Giải Nhất
3 Những chú vượn đen má trắng tại Công viên Thủ Lệ - SP của đoàn Bắc Kạn 2 - Giải nhì
4 Các loài thú quí hiếm trong công viên Thủ Lệ - SP của đoàn Phú Thọ 1- Giải nhì
5 GT một số loài thú quí hiếm trong công viên Thủ Lệ - SP của đoàn Hòa Bình 1 - Giải nhì
6 Giới thiệu công viên Thủ Lệ - SP của đoàn Quảng Ninh 1 - Giải Ba
7 Giới thiệu một số loài chim trong công viên Thủ Lệ - SP của đoàn Điện Biên 1 - Giải nhất
Giới thiệu một số loài chim trong công viên Thủ Lệ
Hiển thị 7 mục.