Tài nguyên Tài nguyên
../document-library/ppt Tin 7 - Sử dụng hàm trong excel để tính toán - CĐSP Hà Giang
Trích yếu:

Ghi chú: Dạng file: ppt. Sau khi tải về máy tính, cần phần mềm PowerPoint và Adobe Presenter 7.0 để chuyển sang dạng file chạy được.

Kích thước: 1.646,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 8047
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)