Tài liệu phần dành cho địa phương: Gấp rút chỉnh sửa và hoàn thiện

Sau gần hai năm triển khai, hoạt động biên soạn tài liệu phần dành cho địa phương trong khuôn khổ Dự án Việt – Bỉ đã góp phần nâng cao năng lực biên soạn cho giảng viên, giáo viên 14 tỉnh miền núi phía Bắc và cung cấp giáo trình/tài liệu cho chương trình giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và các trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên TH, THCS.


 

Giám sát đánh giá dạy và học tích cực tại 14 tỉnh 

Áp dụng D&HTC đã trở thành nội dung hoạt động chuyên môn chủ yếu trong các trường học từ TH đến THCS và CĐSP. Nhờ hoạt động chuyên môn thường xuyên đã có tác dụng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ GV/giảng viên, giúp GV/giảng viên thực hiện tốt chương trình và SGK mới.

 

 

Tập huấn nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, các nước trong khu vực, nhằm nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các giảng viên sư phạm, hai khoá tập huấn cho 200 GV cốt cán là thành viên của Hội đồng KH của 14 trường CĐSP, và 114 cán bộ quản lý giáo dục được tổ chức

 

 

 

Hội thảo xây dựng nội dung chương trình giảng dạy về TVTT trong các trường CĐSP 

Tiếp nối Hội thảo lập kế hoạch giảng dạy nội dung Thư viện thân thiện trong các trường Cao đẳng sư phạm, từ ngày 26-30/09/2009, Dự án Việt – Bỉ đã tổ chức Hội thảo“Xây dựng chương trình giảng dạy về Thư viện thân thiện trong chương trình đào tạo thủ thư của các trường Cao đẳng sư phạm” tại khách sạn La Thành, Hà Nội.

 

Phóng sự về Dự án Việt - Bỉ về giáo dục 

Phóng sự thuộc Chuyên đề khoa học Chuyên mục Chương trình Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn trên kênh VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam giới thiệu về Dự án Việt - Bỉ “Nâng cao chất lượng, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học và THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”.Phóng sự đề cập đến sự quan tâm của chỉnh phủ Bỉ trong việc hỗ trợ cho dự án giáo dục, đầu tư cho các tỉnh vùng khó khăn thông qua chủ đề "Nâng cao chất lượng Đào tạo với phương pháp Dạy Học tích cực"