Tài liệu phần dành cho địa phương: Gấp rút chỉnh sửa và hoàn thiện 

Sau gần hai năm triển khai, hoạt động biên soạn tài liệu phần dành cho địa phương trong khuôn khổ Dự án Việt – Bỉ đã góp phần nâng cao năng lực biên soạn cho giảng viên, giáo viên 14 tỉnh miền núi phía Bắc và cung cấp giáo trình/tài liệu cho chương trình giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và các trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên TH, THCS.


 

Hội thảo xây dựng nội dung chương trình giảng dạy về TVTT trong các trường CĐSP  

Tiếp nối Hội thảo lập kế hoạch giảng dạy nội dung Thư viện thân thiện trong các trường Cao đẳng sư phạm, từ ngày 26-30/09/2009, Dự án Việt – Bỉ đã tổ chức Hội thảo“Xây dựng chương trình giảng dạy về Thư viện thân thiện trong chương trình đào tạo thủ thư của các trường Cao đẳng sư phạm” tại khách sạn La Thành, Hà Nội.

Tập huấn nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  

Học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, các nước trong khu vực, nhằm nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các giảng viên sư phạm, hai khoá tập huấn cho 200 GV cốt cán là thành viên của Hội đồng KH của 14 trường CĐSP, và 114 cán bộ quản lý giáo dục được tổ chức

 

 

Mục tiêu và kế hoạch của hoạt động Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  

Mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của Dự án là nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng cho các giảng viên sư phạm, nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn của thực tế dạy và học tại 14 Tỉnh miền núi phía Bắc.

 

 


Các trang: 1  2