Giám sát đánh giá dạy và học tích cực tại 14 tỉnh

Áp dụng D&HTC đã trở thành nội dung hoạt động chuyên môn chủ yếu trong các trường học từ TH đến THCS và CĐSP. Nhờ hoạt động chuyên môn thường xuyên đã có tác dụng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ GV/giảng viên, giúp GV/giảng viên thực hiện tốt chương trình và SGK mới.

 


 

Mục tiêu và các hoạt động Dạy và Học tích cực 

Mục tiêu chính của dự án tập trung vào việc củng cố, phát triển, mở rộng và nâng cao kĩ năng áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh với mong đợi: xoá bỏ hiện tượng dạy học thụ động “ đọc –chép”, các giảng viên sư phạm và giáo viên trường thực hành sư phạm ứng dụng D&HTC trong hoạt động dạy học hàng ngày của họ, phù hợp với chương trình và SGK mới và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...

 

Áp dụng Dạy học tích cực trong năm học 2006-2007 

Sau khi đã tập huấn cho giáo viên/giảng viên và Cán bộ quản lí giáo dục, để thực hiện mục tiêu xoá bỏ dạy học thụ động “ đọc - chép” , Dự án tổ chức thực hiện áp dụng D&HTC trong năm học 2006- 2007 và phát động cuộc thi áp dụng D&HTC trong các môn học từ tháng 9- 12/2006.