Mục tiêu và các hoạt động Dạy và Học tích cực 

Mục tiêu chính của dự án tập trung vào việc củng cố, phát triển, mở rộng và nâng cao kĩ năng áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh với mong đợi: xoá bỏ hiện tượng dạy học thụ động “ đọc –chép”, các giảng viên sư phạm và giáo viên trường thực hành sư phạm ứng dụng D&HTC trong hoạt động dạy học hàng ngày của họ, phù hợp với chương trình và SGK mới và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...