Giám sát đánh giá dạy và học tích cực tại 14 tỉnh 

Áp dụng D&HTC đã trở thành nội dung hoạt động chuyên môn chủ yếu trong các trường học từ TH đến THCS và CĐSP. Nhờ hoạt động chuyên môn thường xuyên đã có tác dụng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ GV/giảng viên, giúp GV/giảng viên thực hiện tốt chương trình và SGK mới.

 


 

Áp dụng Dạy học tích cực trong năm học 2006-2007  

Sau khi đã tập huấn cho giáo viên/giảng viên và Cán bộ quản lí giáo dục, để thực hiện mục tiêu xoá bỏ dạy học thụ động “ đọc - chép” , Dự án tổ chức thực hiện áp dụng D&HTC trong năm học 2006- 2007 và phát động cuộc thi áp dụng D&HTC trong các môn học từ tháng 9- 12/2006.

 

 

Tập huấn Dạy và học tích cực và sử dụng thiết bị dạy học  

Dự án đã triển khai các khóa tập huấn nâng cao nhận thức, kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC và sử dụng thiết bị dạy học cho chuyên gia các môn học, giáo viên/ giảng viên; Cán bộ quản lí (CBQL) các cấp của 14 tỉnh tham gia dự án. Đây là đợt tập huấn có quy mô lớn, kéo dài từ tháng 5/2006 đến tháng 11/2006

 

Khảo sát tìm hiểu thực trạng  

Để xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang tính phù hợp, hiệu quả, thiết thực và bền vững, Dự án đã tiến hành khảo sát cơ bản tại 14 tỉnh miền núi phía Bắc về các nội dung liên quan. Trong đó nội dung cơ bản tập trung vào đổi mới PPDH theo hướng dạy và học tích cực.

 

Mục tiêu và các hoạt động Dạy và Học tích cực  

Mục tiêu chính của dự án tập trung vào việc củng cố, phát triển, mở rộng và nâng cao kĩ năng áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh với mong đợi: xoá bỏ hiện tượng dạy học thụ động “ đọc –chép”, các giảng viên sư phạm và giáo viên trường thực hành sư phạm ứng dụng D&HTC trong hoạt động dạy học hàng ngày của họ, phù hợp với chương trình và SGK mới và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...

Tập Huấn nâng cao kỹ năng áp dụng phương pháp Học theo Dự án 14-18/07/2008  

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: Tập Huấn nâng cao kỹ năng áp dụng phương pháp Học theo Dự án
CẤP: TRUNG HỌC CƠ SỞ
THỜI GIAN: 5 Ngày ( 14/07 - 18/07/2007)
NỘI DUNG:

Hiểu rõ các khái niệm, các bước và kỹ năng học theo Dự án. Thực hành phương pháp học theo Dự án. Xem xét các dự án đã thực hiện của HS. Hiểu sự hợp tác trong PP học theo dự án. Tham gia và hưởng lợi ích từ việc thực hiện Dự án.Ứng dụng CNTT trong thực hiện Dự án là trọng tâm của đợt tập huấn mà Dự án tổ chức đợt này.

 

Giảng viên:  TS. Chris Tan

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 


Tập huấn đồng đẳng về 3 PPDH - Học theo Góc, theo Hợp Đồng, theo Dự án T7/2008  

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: Tập huấn đồng đẳng về 3 PPDH - Học theo Góc, theo Hợp Đồng, theo Dự án

THỜI GIAN:10 ngày trong tháng 8/2008

ĐỊA ĐIỂM: Tại 14 tỉnh

MỤC TIÊU

 Kiến thức

 • Mở rộng, nâng cao nhận thức về D&HTC
 • Hiểu rõ khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của PPDH:  Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án
 • Hiểu rõ cách thức tiến hành (chuẩn bị, thiết kế bài học, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá)  Học theo góc; theo hợp đồng;    theo dự án

 Kỹ năng

 • Lựa chọn nội dung bài học phù hợp  với các PPDH: Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án
 • Thiết kế bài học áp dụng PPDH: Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án và các kỹ thuật DH mang tính hợp tác
 • Tổ chức, hướng dẫn: Học theo góc; theo hợp đồng; theo dự án

Thái độ

 • Tích cực tham gia các hoạt động tập huấn
 • Nhiệt tình, sáng tạo trong việc áp dụng đổi mới PPDH

 

NỘI DUNG:

 • Sự khác biệt dạy học truyền thống và D&HTC
 • Khái niệm học sâu (cảm giác thoải mái, sự tham gia tích cực)
 • 5 yếu tố thúc đẩy DHTC
 • Kỹ thuật dạy học mang tính hợp tác: Khăn phủ bàn, Các mảnh ghép.
 • Học theo góc
   • Học theo hợp đồng
   • Học theo dự án

 

III. PHƯƠNG PHÁP

  • Động não
  • Thảo luận
  • Qủa bóng tuyết
  • Thực hành
  • Dạy học vi mô
  • TC Hội chợ

 

III. TÀI LIỆU, THIẾT BỊ

    Tài liệu

     • Kế hoạch tập huấn
     • Tài liệu tập huấn (tài liệu, bài tập, nhiệm vụ…)
     • Băng đĩa hình minh hoạ
     • Kế hoạch bài học của giờ học minh hoạ

Thiết bị

 • Máy chiếu Projector
 • Máy chiếu qua đầu
 • Tivi, đầu video
Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 

Tập Huấn Chuyên gia trong nước và Giáo viên đoạt giải về Kế hoạch bài học áp dụng Dạy và Học tích cực 7-9/09/2007  

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: Tập Huấn Chuyên gia trong nước và Giáo viên đoạt giải về Kế hoạch bài học áp dụng Dạy và Học tích cực
 

THỜI GIAN : 3 ngày từ 7 đến 9/9/2007
 

MỤC TIÊU  :
1.  Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng dạy & học tích cực
2.   Thực hành đánh giá và chỉnh sửa  75 kế hoạch bài học được giải


NỘI DUNG  :

1.   Phân tích, đánh giá kế hoạch bài học (KHBH) trên cơ sở các tiêu chí và khung kế hoạch bài học của dự án (1 ngày )
2.   Rà soát, chỉnh sửa KHBH theo cá nhân và nhóm các môn học (1 ngày)
3.   Hoàn thiện KHBH theo hướng dạy & học tích cực (1 ngày )

 

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY


Tập Huấn Cán bộ quản lý Giáo dục về 3 phương pháp Dạy và Học tích cực mới 25-31/072007  

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: TẬP HUẤN DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC
THỜI GIAN:  5 ngày từ 25/07 - 31/07/2007

MỤC TIÊU :
1.   Mở rộng và nâng cao hiểu biết về dạy và học tích cực.
2.   Định hướng kế hoạch áp dụng các PPDH mới vào các môn học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương
3.   Phát triển năng lực quản lý, đánh giá việc áp dụng các PPDH mới vào thực tế dạy học tại 14 tỉnh. 

 

NỘI DUNG :
1.  Những vấn đề cập nhật về dạy và học tích cực

 • Sự khác biệt D&H truyền thống và D&H tích cực
 • Khái niệm học sâu (cảm giác thoải mái, sự tham gia tích cực)
 • Ba phương pháp  dạy học: Học theo hợp đồng, học theo góc và học theo dự án
 • Năm yếu tố thúc đẩy dạy và học tích cực
 • Hai kỹ thuật mang tính hợp tác: khăn phủ bàn, các mảnh ghép
 1. Thực hành đánh giá việc áp dụng D&H tích cực
 • Đánh giá bài tập vận dụng học theo hợp đồng
 • Đánh giá bài tập vận dụng học theo  góc
 • Đánh giá bài tập vận dụng học theo dự án
Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY


Tập huấn quay Camera phục vụ Dạy và Học tích cực 23/06-29/06/2006  

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: Tập huấn quay Camera phục vụ Dạy và Học tích cực

THỜI GIAN: 7 Ngày( 23/06-29/06/2006)

I- MỤC TIÊU :
Cuối khóa tập huấn, học viên sẽ:
Về kiến thức:

 1. Hiểu về vai trò và tác dụng của việc sử dụng băng đĩa hình trong hỗ trợ dạy học tích cực;
 2. Nắm được quy trình sản xuất băng/đĩa hình;
 3. Nắm được các vấn đề cơ bản về âm thanh, ánh sáng khi quay video;
 4. Nắm được quy trình làm phim;
 5. Hiểu được các yêu cầu chính của phần mềm dựng phim Abode Premiere 6.5.

Về kĩ năng:

 1. Sử dụng thành thạo máy quay kĩ thuật số để quay hình giờ dạy phục vụ các mục đích sư phạm;
 2. Biết sử dụng phần mềm dựng phim Abode Premiere 6.5.;
 3. Có khả năng chuyển thể từ giáo án thành kịch bản để ghi hình;
 4. Có khả năng tập huấn, truyền đạt lại cho đồng nghiệp về các nội dung đã được học;

 

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY