hoi nghi
Hội nghị Hội đồng chỉ đạo lần thứ nhất

Dự án Việt – Bỉ “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” là dự án song phương được thực hiện bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ. Dự án này là Dự án Việt – Bỉ pha II nối tiếp Dự án Việt Bỉ pha I “Đào tạo giáo viên các trường trung học sư phạm 7 tỉnh miền Bắc Việt Nam” thực hiện từ năm 1999 và kết thúc vào năm 2003.

Dự án việt Bỉ pha I với mục tiêu “ Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên 7 tỉnh miền Bắc Việt Nam” các hoạt động chính gồm:

 • Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ cho 7 trường sư phạm
 • Hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học(PPDH ) theo hướng dạy và học tích cực (D&HTC )
 • Hỗ trợ bồi dưỡng Tiếng Anh và Công nghệ thông tin
 • Hỗ trợ thiết bị đồ dùng dạy học cho việc thực hiện đổi mới PPDH.

Dự án Việt –Bỉ pha I, được đánh giá là một trong những dự án thành công, mang tính thiết thực và hiệu quả giúp cho 6/ 7 trường trung học sư phạm của 7 tỉnh miền núi phía Bắc có đủ điều kiện nâng cấp từ trung học sư phạm lên cao đẳng sư phạm. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 7 tỉnh miền núi phía Bắc có đủ điều kiện, chủ động đón đầu việc đổi mới chương trình và SGK của Bộ GD&ĐT ở hai cấp TH và THCS.


Trên cơ sở kết quả của dự án Việt - Bỉ I, Chính phủ Việt Nam và Chính Phủ Vương quốc Bỉ quyết định có thêm một dự án Việt - Bỉ pha II nhằm duy trì, củng cố, phát triển và mở rộng kết quả của dự án Việt –Bỉ I trên phạm vi 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Ngày 9/10/2004 tại Hội nghị thượng đỉnh các nước Asian, Đại diện hai Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã ký Hiệp định riêng biệt cho phép thực hiện Dự án Việt - Bỉ II.

 

Mục tiêu của dự án là:

hocsinh

Mục tiêu cụ thể: "Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam".
Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, trung học cơ sở 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

Các hoạt động chính của Dự án:

 1. Phát triển, nâng cao kĩ năng thực hành áp dụng Dạy và Học tích cực trong các môn học theo CT và SGK mới phù hợp với thực tế địa phương;
 2. Hỗ trợ biên soạn giáo trình đào tạo GV tiểu học và THCS (phần dành cho địa phương);
 3. Hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.
 4. Hỗ trợ, cung cấp, bồi dưỡng quản lí sử dụng trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học ở các trường CĐSP, thực hành sư phạm (tiểu học, THCS, THCS DTNT).

 

Kết quả mong đợi từ các hoạt động chính của dự án là:

Kết quả 1: Các giảng viên sư phạm và giáo viên các trường thực hành phạm ứng dụng D&HTC trong hoạt động dạy học hàng ngày của họ, phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới và phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh cụ thể.

Kết quả 2: Chương trình phần dành cho địa phương trong chương trình đào tạo giáo viên được biên soạn phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Kết quả 3: Giảng viên được hỗ trợ trong các hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng phù hợp với hoàn cảnh thực tế góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Kết quả 4: Các trường sư phạm và các trường thực hành được hỗ trợ trang thiết bị, nguồn lực và tài liệu nhằm thực hiện có hiệu quả D&HTC, biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học ứng dụng.


Địa bàn hoạt động

14 tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có 7 tỉnh đã tham gia dự án pha 1 và 7 tỉnh mới

 • 7 tỉnh đã tham gia dự án pha 1: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu,
 • 7 tỉnh mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Điện Biên
bando
Các tỉnh đã tham gia dự án pha 1 biểu thị trên bản đồ có đường gạch chéo


Thời gian hoạt động

4,5 năm, từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 10/2009.

Đối tượng hưởng lợi

* Nhóm đối tượng hưởng lợi trực tiếp


 • Giảng viên, sinh viên các trường sư phạm
 • Giáo viên, học sinh các trường thực hành sư phạm
DTHLTT
  

* Nhóm đối tượng hưởng lợi gián tiếp


 • Giáo viên, học sinh tiểu học, THCS trong địa bàn 14 tỉnh
DTHLGT

 

Theo quy định, mỗi trường sư phạm có một trường TH và một trường THCS là trường thực hành sư phạm. Trong Dự án này, mỗi trường CĐSP được chọn thêm một trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) huyện tham gia với chức năng như một trường thực hành SP. Hàng năm, sinh viên (SV) đến trường PTDTNT để thực hành. Ở đây, SV tiếp cận tìm hiểu tâm lý và những khó khăn trong học tập của học sinh (HS) các dân tộc thiểu số, để khi ra trường SV có đủ khả năng làm chủ các hoạt động dạy học tại các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Đồng thời, trường PTDTNT này còn là nơi các giảng viên SP thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng (NCKHƯD) và thực hiện thí điểm chương trình giáo dục phần dành cho địa phương.