Tài liệu phần dành cho địa phương: Gấp rút chỉnh sửa và hoàn thiện

Sau gần hai năm triển khai, hoạt động biên soạn tài liệu phần dành cho địa phương trong khuôn khổ Dự án Việt – Bỉ đã góp phần nâng cao năng lực biên soạn cho giảng viên, giáo viên 14 tỉnh miền núi phía Bắc và cung cấp giáo trình/tài liệu cho chương trình giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và các trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên TH, THCS.


 

Mục tiêu và quy trình biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục dành cho địa phương 

Mục tiêu cụ thể là hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục tiểu học, THCS, chương trình đào tạo giáo viên tiểu học, THCS cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL giáo dục của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

 

 

 

Nội dung và kế hoạch biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục dành cho địa phương 

Nội dung biên soạn bao gồm các vấn đề: Kinh tế xã hội địa phương; lịch sử, địa lí, văn hoá, văn học, nghệ thuật, động thực vật địa phương; vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội ở địa phương, thuộc các môn học: Lich sử; Địa lí; Ngữ văn; Giáo dục công dân/ Đạo đức; Công nghệ; Âm nhạc.

 

 

Tập huấn biên soạn giáo trình/tài liệu phần dành cho địa phương 

Tháng 6-7/2007 Dự án đã tuyển chọn một chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực biên soạn tài liệu/giáo trình cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.