Mục tiêu và quy trình biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục dành cho địa phương 

Mục tiêu cụ thể là hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục tiểu học, THCS, chương trình đào tạo giáo viên tiểu học, THCS cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL giáo dục của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.