Tài liệu phần dành cho địa phương: Gấp rút chỉnh sửa và hoàn thiện 

Sau gần hai năm triển khai, hoạt động biên soạn tài liệu phần dành cho địa phương trong khuôn khổ Dự án Việt – Bỉ đã góp phần nâng cao năng lực biên soạn cho giảng viên, giáo viên 14 tỉnh miền núi phía Bắc và cung cấp giáo trình/tài liệu cho chương trình giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và các trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên TH, THCS.


 

Tập huấn biên soạn giáo trình/tài liệu phần dành cho địa phương  

Tháng 6-7/2007 Dự án đã tuyển chọn một chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực biên soạn tài liệu/giáo trình cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

 

 

Nội dung và kế hoạch biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục dành cho địa phương  

Nội dung biên soạn bao gồm các vấn đề: Kinh tế xã hội địa phương; lịch sử, địa lí, văn hoá, văn học, nghệ thuật, động thực vật địa phương; vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội ở địa phương, thuộc các môn học: Lich sử; Địa lí; Ngữ văn; Giáo dục công dân/ Đạo đức; Công nghệ; Âm nhạc.

 

Mục tiêu và quy trình biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục dành cho địa phương  

Mục tiêu cụ thể là hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục tiểu học, THCS, chương trình đào tạo giáo viên tiểu học, THCS cho các giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL giáo dục của 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

 

 

Tập huấn 3 Phương pháp Dạy và Học tích cực mới cấp THCS 11-18.05.2007  

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: TẬP HUẤN DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC

CẤP

: TRUNG HỌC CƠ SỞ

THỜI GIAN: 8 Ngày ( 11/05 - 18/05/2007)

NỘI DUNG

:

NGÀY 1

1.    Học theo Hợp đồng, theo góc và theo dự án (giới thiệu chung)

2.    Hồ sơ học tập

3.    8 Nhiệm vụ

4.    Cảm giác thoải mái, sự tham gia và học sâu

 

NGÀY 2

1.    Học theo hợp đồng

2.    5 nhân tố thức đẩy dạy và học tích cực

3.    Một số bài tập trải nghiệm

 

NGÀY 3

1.    Các nhiệm vụ mang tính hợp tác

2.    Các nhiệm vụ trong nhóm

3.    Khăn phủ bàn

 

NGÀY 4+5

1.    Bài  tập thực hành Học theo Hợp đồng và Học theo góc

2.  Các mẫu đánh giá

 

NGÀY 6

1.    Học theo Dự án (Power point)

2.    Học theo Dự án: Bối cảnh

3.    Ba bước tiến hành

 

NGÀY 7

1.    Áp dụng Học theo dự án tại Bắc Hà, Lào Cai

2.    Sản phẩm của Ngày 6

 

NGÀY 8

             Công việc cần làm sau tập huấn

 

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 

Tập huấn 3 Phương pháp Dạy và Học tích cực mới cấp Tiểu học 11-18.05.2007  

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: TẬP HUẤN DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC
CẤP: TIỂU HỌC

THỜI GIAN:
8 Ngày ( 11/05 - 18/05/2007)

NỘI DUNG
:
NGÀY 1
- Học theo Hợp đồng, theo góc và theo dự án (giới thiệu chung)
- Hồ sơ học tập
- 8 Nhiệm vụ
- Cảm giác thoải mái, sự tham gia và học sâu

NGÀY 2
1.    Học theo hợp đồng
2.    5 nhân tố thức đẩy dạy và học tích cực
3.    Một số bài tập trải nghiệm
·    Làm phong phú các bài tập sử dụng trong quá trình dạy học: các bài tập môn Toán
·    Bài tập bốc thăm dùng cho góc đọc (thư viện)
·    Các phương pháp hợp tác
·    Bức tường viết chữ
·    Mẫu Hợp đồng

NGÀY 3
1.    Các nhiệm vụ mang tính hợp tác
2.    Các nhiệm vụ trong nhóm
3.    Khăn phủ bàn
4.    Một số ví dụ về học theo hợp đồng

NGÀY 4+5
1.    Bài  tập thực hành Học theo Hợp đồng và Học theo góc
2.  Các mẫu đánh giá

NGÀY 6
1.    Học theo Dự án (Power point)
2.    Học theo Dự án: Bối cảnh
3.    Ba bước tiến hành

NGÀY 7

1.    Áp dụng Học theo dự án tại Bắc Hà, Lào Cai
2.    Vòng tròn chia sẻ
3.    Câu hỏi cuốn hút

NGÀY 8
        Công việc cần làm sau tập huấn

 

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY