Thiết bị đã cấp cho các Trường Dân tộc nội trú


THIẾT BỊ ĐÃ CẤP CHO CÁC TRƯỜNG THỰC HÀNH DTNT 
Từ tháng 4/2005 đến tháng 9/2009
 
TTTỉnhMáy chiếu qua đầu + Màn hìnhĐèn máy chiếu qua đầuMáy chiếu qua đầu + Màn hình (Cấp lần 2, T12/07)Máy Photo (12/07)Máy tinh (12/07)UPS (12/07)Máy in (12/07)TV (Cấp lần 1) Đầu DVD (Cấp lần 1)TV ( Cấp lần 2)TV ( Cấp lần 2)FlipchartThiết bị dạy học Nội thất cho Thư viện Thân thiện 12/2008Sách cho TVTTMáy tính (6/09)UPS (6/09)Máy in (6/09)Máy tính xách tayMáy chiếu đa năng + Màn chiếuMáy quay Camera
1BẮC KẠN121122122112   221121
2CAO BẰNG12112211122    221121
3ĐIỆN BIÊN 12112211111  xx221121
4HÀ GIANG12112211122  xx221121
5HÒA BÌNH121122122113   221121
6LAI CHÂU12112212222    221121
7LẠNG SƠN12112211122 X  221121
8LÀO CAI12112211122  xx221121
9PHÚ THỌ12112212211    221121
10QUẢNG NINH12112212211    221121
11SƠN LA12112211122    221121
12THÁI NGUYÊN 12112212211  xx221121
13TUYÊN QUANG12112211122    221121
14YÊN BÁI12112212211    221121
Tổng số14281414282814212121215   282814142814