Thiết bị đã cấp cho các Trường Thực hành THCS


THIẾT BỊ ĐÃ CẤP CHO CÁC TRƯỜNG THỰC HÀNH THCS
Từ tháng 4/2005 đến tháng 9/2009
 
TTTỉnhMáy chiếu qua đầu + Màn hìnhĐèn máy chiếu qua đầuMáy chiếu qua đầu + Màn hình (Cấp lần 2, T12/07)Máy Photo(12/07)Máy tính (12/07)UPS (12/07)Máy in (12/07)TV (Cấp lần 1) Đầu DVD (Cấp lần 1)TV ( Cấp lần 2)Đầu DVD (Cấp lần 2)FlipchartNội thất cho Thư viện Thân thiện 12/2008Sách cho TVTTMáy tính (6/09)UPS (6/09)Máy in (6/09)Máy tính xách tayMáy chiếu đa năng + Màn chiếuMáy quay Camera
1BẮC KẠN121122122112  221121
2CAO BẰNG12112211122   221121
3ĐIỆN BIÊN 12112211111 xx221121
4HÀ GIANG12112211122 xx221121
5HÒA BÌNH121122122113  221121
6LAI CHÂU120 0002222   221121
7LẠNG SƠN12112211122   221121
8LÀO CAI12112211122 xx221121
9PHÚ THỌ12112212211   221121
10QUẢNG NINH12112212211   221121
11SƠN LA12112211122   221121
12THÁI NGUYÊN 12112212211 xx221121
13TUYÊN QUANG12112211122   221121
14YÊN BÁI12112212211   221121
Tổng số14281313262613212121215  282814142814