Bản in

Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6 năm 2009, Dự án tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các đề tài thực hành nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Mục tiêu:

  1. Thực hành Đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài thực hành nghiên cứu khoa học ứng dụng (NC KHƯD);
  2. Nâng cao năng lực Đánh giá NC KHƯD cho cán bộ quản lí giáo dục, hội đồng khoa học của các trường CĐSP thuộc các tỉnh tham gia Dự án;
  3. Củng cố, nâng cao năng lực NC KHƯD cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường CĐSP.

 
Nội dung:

  1. Trao đổi thống nhất chung về các tiêu chí và phương pháp đánh giá
  2. Hội nghị sẽ chia làm 7 nhóm đánh giá 27 đề tài thực hành NC KHƯD
  3. Tổng kết, rút kinh nghiệm

 

Thành phần tham gia:

Gần 300 người, gồm Đại diện Lãnh đạo Sở, cán bộ phòng GD Tiểu học, GD trung học, GD Chuyên nghiệp Sở GD&ĐT 14 tỉnh tham gia Dự án; Hiệu trưởng trường CĐSP, các thành viên Hội đồng khoa học 14 trường CĐSP đã tham gia tập huấn về  NC KHƯD và tham gia đề tài thực hành NC KHƯD cùng các  chuyên gia trong nước. Tham dự Hội nghị còn có TS. Chris Tan – chuyên gia về nghiên cứu khoa học ứng dụng đến từ Hồng Kông.

 

Địa điểm:

Khách sạn Vinamotor, số 74 B đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

 

Các hoạt động tiếp theo:

  1. Tiếp theo Hội nghị trên, Dự án tổ chức Hội nghị tập huấn Đào tạo viên cho 140  giảng viên của các trường CĐSP về NC KHƯD và lập kế hoạch tập huấn mở rộng tại 14 tỉnh cho toàn bộ giáo viên, giảng viên các trường tham gia Dự án, từ ngày 24/06 đến ngày 29/06/2009 tại địa điểm trên.
  2. Trong tháng 7 - 8/2009 triển khai tập huấn mở rộng cho tòan bộ giáo viên, giảng viên của các trường tham gia Dự án thuộc 14 tỉnh miền núi phía Bắc (CĐSP, Tiểu học, THCS, DTNT) tại 14 tỉnh về NC KHƯD.