Bản in

Hội nghị Hội đồng chỉ đạo Dự án Việt – Bỉ lần thứ tám

Ngày 8/10/2009, Dự án Việt – Bỉ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng chỉ đạo Dự án lần thứ tám để tổng kết những kết quả đạt được từ tháng 1 đến tháng 8/2009 và thống nhất kế hoạch hoạt động trong các tháng cuối năm, tiến tới hoàn thành, bàn giao và kết thúc dự án vào năm 2010.


 

 

Tham dự hội nghị có ông Dirk Deprez, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Kĩ thuật Bỉ (BTC) - Đồng Chủ tịch HĐCĐ Dự án, bà Lê Phi Yến, Đại diện Vụ Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính, Bà Trần Thị Thanh Hương, Cán bộ chương trình của BTC cùng các ông/bà Giám đốc/Phó giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo 14 tỉnh – thành viên HĐCĐ Dự án. Về phía Ban quản lý Dự án có bà Nguyễn Lăng Bình, Giám đốc Dự án, Bà Barbara Radelli, Cố vấn trưởng kĩ thuật, các ông/bà Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng các trường Cao đẳng sư phạm – Trưởng BQL Dự án tỉnh cùng toàn thể cán bộ văn phòng Dự án ở Hà Nội.

Sau khi nghe ông Dirk Deprez phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Lăng Bình đã báo cáo các hoạt động của Dự án từ tháng 1/2009 đến tháng 8/2009, trình bày kế hoạch hoạt động trong các tháng cuối năm và giai đoạn kết thúc Dự án, đồng thời giới thiệu thông báo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển về việc nhân rộng các kết quả Dự án. Để minh họa cho một số kết quả tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, bà Phan Thu Lạc, chuyên gia của Dự án đã giới thiệu và trình chiếu sản phẩm thực hành quay phim của học viên cùng với bài học có sử dụng các kỹ thuật của một giờ dạy điện tử. Tiếp đó, Hội nghị cũng nghe bà Nguyễn Hồng Diệp, Kế toán trưởng Dự án trình bày báo cáo tài chính trong giai đoạn từ tháng 12/2008 đến tháng 8/2009 và kế hoạch ngân sách cho giai đoạn từ tháng 9/2009 đến tháng 6/2010.
 
 

 

Trong phần thảo luận sau báo cáo, đại biểu các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La đã đánh giá, chia sẻ suy nghĩ – cảm nhận về Dự án với tư cách là giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời khẳng định những kết quả tích cực của Dự án đối với công tác dạy học tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận để thống nhất lịch trình kết thúc Dự án, thời hạn thanh quyết toán và thay đổi trong dòng ngân sách vốn đối ứng.

Kết luận Hội nghị, ông Dirk Deprez chúc mừng Dự án đã đạt được những kết quả tốt ở các địa phương và khẳng định các tỉnh có thể tiếp tục phát huy, nhân rộng kết quả Dự án trong thời gian tới. HĐCĐ Dự án cũng thông qua các đề xuất về Chương trình kết thúc dự án và đề cử bà Nguyễn Lăng Bình, Trưởng Ban quản lý Dự án sẽ là người tiếp quản - chuyển giao các kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi Dự án kết thúc trong năm 2010.