Bản in

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển về việc duy trì, phát huy các kết quả của

Dự án Việt - Bỉ

 

Ngày 3/8/2009, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo và cán bộ của các dự án mà Bộ đang triển khai. Sau khi nghe báo cáo của Dự án Việt – Bỉ, Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả mà dự án đã đạt được và khẳng định: “Các kết quả của dự án rất hữu ích cho hoạt động chuẩn bị biên soạn chương trình và sách giáo khoa mới và cần được phát huy nhân rộng ra các địa bàn khác trong toàn quốc”. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Dự án và các cơ quan liên quan tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện triển khai nhân rộng ra các tỉnh thành khác để đảm bảo tính bền vững, lâu dài các kết quả dự án.

Dưới đây là toàn văn thông báo: Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển về việc duy trì, phát huy các kết quả đảm bảo tính bền vững của dự án Việt – Bỉ “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” sau khi dự án kết thúc”.

Mời quí vị TẢI TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY