Bản in

Dự án tổ chức khóa tập huấn về Đánh giá kết quả học tập của học sinh (đợt 2) nhằm củng cố, nâng cao nhận thức về phương pháp, quy trình đánh giá, kĩ thuật xây dựng công cụ đánh giá, kĩ năng tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học, THCS.

 

Nội dung:

  1. Xây dựng hồ sơ đánh giá
  2. Sử dụng phương pháp quan sát trong đánh giá
  3. Đánh giá theo chuẩn hay theo tiêu chí
  4. Tiếp cận phân hóa trong đánh giá và đánh giá quá trình
  5. Đánh giá mức độ nhận thức và năng lực giải quyết vấn đề
  6. Tự đánh giá và phản hồi tích cực.

Giảng viên:
Chuyên gia giáo dục Vương Quốc Bỉ phối hợp với các chuyên gia giáo dục trong nước.

 

Thành phần tham gia:
200 người gồm giáo viên, giảng viên cốt cán đã tham gia khóa tập huấn đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Hà Nội từ ngày 4 đến ngày 8/3/2009.

 

Thời gian:

  1. Lớp tập huấn cho cấp tiểu học: từ ngày 10 đến ngày 14/6/2009
  2. Lớp tập huấn cho cấp THCS: từ ngày 16 đến ngày 20/6/2009.

 

Địa điểm:
             Khách sạn Vinamotor, số 74 B đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

 

Các hoạt động tiếp theo:

- Tiếp theo khóa tập huấn trên, Dự án tổ chức Hội nghị tập huấn Đào tạo viên cho các giáo viên, giảng viên cốt cán về Đánh giá kết quả học tập của học sinh và lập kế hoạch tập huấn mở rộng tại 14 tỉnh cho tòan bộ giáo viên, giảng viên các trường tham gia Dự án, từ ngày 1 – 5/7/2009, tại Khách sạn La Thành, Hà Nội.

- Trong tháng 7 - 8/2009 triển khai tập huấn mở rộng cho tòan bộ giáo viên, giảng viên của các trường tham gia Dự án thuộc 14 tỉnh miền núi phía Bắc (CĐSP, Tiểu học, THCS, DTNT) tại 14 tỉnh về nội dung trên.