Bản in

Từ ngày mồng 4 đến ngày mồng 8 tháng 3 năm 2009, Dự án tổ chức khóa tập huấn về đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao nhận thức về phương pháp, quy trình đánh giá, kĩ thuật xây dựng công cụ đánh giá, kĩ năng tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học, THCS.
Nội dung:

  • Vai trò, ý nghĩa của công tác đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh trong đổi mới phương pháp dạy học.
  • Những vấn đề mới trong đánh giá kết quả học tập của học sinh
  • Phương pháp đánh giá
  • Quy trình đánh giá
  • Kĩ thuật xây dựng công cụ đánh giá
  • Kĩ năng tổ chức  đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học và THCS.

Giảng viên:
Chuyên gia giáo dục Vương Quốc Bỉ phối hợp với các chuyên gia giáo dục trong nước.
Thành phần tham gia:
200 người gồm các giảng viên CĐSP, giáo viên tiểu học và THCS thực hành của 14 tỉnh thuộc dự án, một số chuyên gia trong nước. Tất cả những người này đã từng tham gia các lớp tập huấn ba phương pháp dạy học mới: học theo góc, theo hợp đồng và theo dự án.
Địa điểm:

Khách sạn Là Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội.