Bản in

Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực và quản lí giáo dục

Từ ngày 27 đến 30 tháng 3 năm 2009, Dự án Việt Bỉ nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học và THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học tích cực và quản lí giáo dục” tại Hội trường A Khách sạn La Thành, Hà Nội.


I. Mục tiêu khóa tập huấn
Sau khóa tập huấn, học viên có khả năng:
1) Hiểu khái quát các tiến bộ về CNTT hiện tại, ý nghĩa của việc ứng dụng CNTT trong giáo dục.
2) Biết sử dụng các phần mềm và website tiện dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học bằng CNTT, quản lý bằng CNTT.
3) Nắm được các chỉ đạo của Bộ về ứng dụng CNTT trong giáo dục.
4) Biết cách khai thác website dạy học tích cực của dự án.

 

II. Nội dung
1) Tổng quan về kế hoạch ứng dụng CNTT trong giáo dục.
2) Sử dụng phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu trong trường phổ thông.
3) Sử dụng phần mềm quản lý kết quả học tập của học sinh trong trường PT.
4) Sử dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử eLearning là Adobe Presenter
5) Sử dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử eLearning Leture marker
6) Sử dụng họp và học trực tuyến Adobe Connect.
7) Sử dụng phòng đàm thoại đa bên (họp qua phone).
8) Hiểu cơ cấu, nội dung và cách khai thác, sử dụng Website của Dự án.
9) Biết cách quản trị website “Dạy và học tích cực” của Dự án (http://atl.edu.net.vn)


III. Thành phần:
Hơn 200 người, gồm đại diện các Sở GD&ĐT, Phòng giáo dục, Trường CĐSP, các Trường thực hành sư phạm thuộc Dự án của 14 tỉnh miền núi phía Bắc, cụ thể:
1) Sở GD&ĐT: 02 người (01 lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách CNTT).
2) Phòng GD: 02 người (01 lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách CNTT).
3) Trường CĐSP: 04 người (lãnh đạo nhà trường, trưởng phòng đào tạo (trợ lý văn phòng Dự án tỉnh), 02 cán bộ CNTT)
4) Các trường thực hành sư phạm: 02 người/1 trường (lãnh đạo và giáo viên thành thạo CNTT).
5) Trường DTNT: 02 người/1 trường (lãnh đạo và giáo viên thành thạo CNTT).


IV. Giảng viên tập huấn
1) Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CNTT
2) Ông Nguyễn Sơn Hải, trưởng phòng công nghệ giáo dục, Cục CNTT
3) Ông Chử Đăng Định, chuyên viên CNTT, Cục CNTT
4) Ông Nguyễn Hoài Nam, chuyên viên CNTT, Cục CNTT
5) Ông Đỗ Dũng Hà, chuyên viên CNTT, Cục CNTT.


V. Phương tiện tập huấn
1) Máy chiếu Projecter
2) Khoảng 150 máy tính nối nạng để thực hành các chương trình phần mềm và chương trình họp và học ảo
3) Điện thọai để thực hành nội dung họp qua telephone.