Bản in

Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 2 năm 2009 Dự án tổ chức đoàn đi tham quan học tập tại Singapore.
Đoàn có 28 người gồm các giảng viên cao đẳng sư phạm có nhiều thành tích trong việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, trợ lí văn phòng Dự án tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và cán bộ Cục Nhà giáo và quản lí giáo dục, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học và một số cán bộ Dự án.
Mục đích chuyến đi:
- Nghiên cứu về:

  1. Dạy và học tích cực;
  2. Nghiên cứu khoa học ứng dụng
  3. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tích cực.

- Học tập kinh nghiệm, áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tại Học viện Sư phạm Singapore, đoàn sẽ chia thành các nhóm nhỏ tham quan học tập tại 4 trường phổ thông.