Lịch Lịch
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 34 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 2
Ngày Thời gian Tiêu đề Loại  
03/10/2005 Cả ngày KHẢO SÁT CƠ BẢN TẠI 14 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Khác
19/10/2005 Cả ngày TẬP HUẤN BAN ĐẦU CHO CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH Hội nghị
19/01/2006 Cả ngày BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CƠ BẢN TẠI 14 TỈNH Hội nghị
18/05/2006 Cả ngày Tập huấn cho giảng viên trung ương về dạy học tích cực Hội nghị
23/06/2006 Cả ngày Tập huấn quay camera phục vụ dạy học tích cực Hội nghị
30/06/2006 Cả ngày Tập huấn cho giảng viên CC về Dạy & Học tích cực và SDTB ĐDDH Hội nghị
25/07/2006 Cả ngày Tập huấn đồng đẳng về Dạy & Học tích cực và SDTB ĐDDH Lễ kỉ niệm
01/11/2006 Cả ngày Tập huấn cho CBQL GD về Dạy & Học tích cực và Quản lí D&HTC Hội nghị
11/05/2007 Cả ngày Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ÁD D&HTC Hội nghị
28/06/2007 Cả ngày Tập huấn về Biên soạn GT/TL địa phương cấp THCS Hội nghị
11/07/2007 Cả ngày Tập huấn về Biên soạn GT/TL địa phương cấp TH Hội nghị
25/07/2007 Cả ngày Tập huấn Dạy và học tích cực cho CBQL Hội nghị
07/08/2007 Cả ngày Tập huấn Kế hoạch bài học áp dụng Dạy và Học tích cực Hội nghị
08/08/2007 Cả ngày Tập huấn thực hành đánh giá kỹ năng áp dụng D&HTC Hội nghị
08/08/2007 Cả ngày Tập huấn Tổ chức tiết học lớn nhất thế giới Hội nghị
07/01/2008 Cả ngày Hội nghị tập huấn lập kế hoạch nghiên cứu KHƯD Hội nghị
10/04/2008 Cả ngày Tập huấn Tuần lễ Toàn cầu hành động vì Giáo dục Hội nghị
14/07/2008 Cả ngày Tập huấn về Phương pháp Học theo dự án Hội nghị
01/08/2008 Cả ngày Tập huấn đồng đẳng về 3 PP D&HTC mới Hội nghị
06/10/2008 Cả ngày Tập huấn Thực hành về Nghiên cứu khoa học ứng dụng Hội nghị
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 34 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 2